Monostoruk nem lett, mégis hálát adhatnak a Betlehemi Szerzetescsaládért Budapesten

Megszentelt élet – 2019. június 12., szerda | 13:19

A Betlehemi Nővérek Alapítvány (BEN Alapítvány) közleményét tesszük közzé.

A Betlehemi Nővérek Alapítvány 1997 tavaszán jött létre azzal a céllal, hogy a Betlehemről, Szűz Mária Mennybevételéről és Szent Brúnóról Nevezett Monasztikus Szerzetescsalád női ágának (Betlehemi Nővérek) magyarországi letelepedését segítse.

A röviden csak Betlehemi (Kis) Nővérek és (Kis) Testvérek néven ismert szerzetesrendet 1950. november 1-jén alapították Franciaországban, nem sokkal azután, hogy XII. Piusz pápa kihirdette Szűz Mária mennybevételének dogmáját.

A közösség hivatása, hogy „Isten Anyjával együtt, aki a Szentháromság jelenlétében él, Lélekben és Igazságban osztozzon az Atya iránti hódolatban”. Követve azokat a szerzeteseket, melyek az Egyház születésekor kivonultak az egyiptomi és palesztinai sivatagba, a Betlehemről, Szűz Mária mennybevételéről és Szent Brúnóról nevezett monasztikus rend tagjai szintén elhagynak mindent, hogy Krisztust megnyerjék.

A közösséget Szent II. János Pál pápa 1998. október 6-án nyilvánította pápai jogú szerzetesi intézménnyé.

A rend első közössége egy öreg istállóból kialakított kápolna szegénységében indult, mely a betlehemi barlangra emlékeztetett, tulajdonképpen innen kapták elnevezésüket. A rend követői a teljes csendben és magányban megélt monasztikus (szerzetesi) életet választották, melyet Szent Brúnótól tanultak.

Magányban élnek, imádkoznak, életük legnagyobb részét kis kerttel rendelkező, körülkerített remeteházban töltik. A zsolozsma egy részét is e helyen ünneplik, lelki olvasmányt végeznek, hétköznaponként itt étkeznek, valamint dolgoznak, hogy életük fenntartásához a szükségest biztosíthassák. Rendszeresen vendégeket fogadnak, akik a hétköznapi élet zajától vissza akarnak vonulni, lelki segítségre vágynak, vagy hivatásukat, további életútjukat kívánják tisztázni Isten jelenlétében.

A szerzetescsaládnak 29 női és három férfimonostora működik világszerte, ezekben több mint hatszáz nővér, illetve közel száz szerzetestestvér él. A legutolsó – 2018-as – alapítás helyszíne Mexikó. A Magyarországhoz legközelebb található kolostoruk Ausztriában, a salzburgi érsekség területén, nem messze Sankt Veit im Pongau településtől, Kinderalmban van.

A zalaszántói polgármester, Huszti Zoltán saját és családja vagyonából még 1997-ben egy tizenöt hektáros területet ajánlott fel a rend letelepedésének céljára, a Tátika-hegy közelében. Józsa Mária és Varga F. István építészmérnökök a főelöljárónő javaslatai alapján 1999 tavaszán elkészítették a szükséges beépítési tervdokumentációt, majd megszerezték a szakhatósági engedélyeket is, előkészítve az építkezést. A kolostor épületegyüttese a tervek szerint egy csodaszép és csendes helyen épült volna fel, ahol a nővéreket semmi nem zavarja szerzetesi életük gyakorlásában. Isten akarata és a felelős elöljárók döntése azonban – amint ez tíz-tizenöt év alatt nyilvánvalóvá vált – más utat rajzolt ki.

2015 elejére nyilvánvalóvá vált, hogy a szerzetescsalád magyarországi letelepedésének közeli lehetősége – dacára az egyedülállóan kedvező adottságoknak és lehetőségeknek – e világi szemmel nézve minden realitását elveszítette. Ezért a BEN Alapítvány kuratóriuma megkezdte az alapítvány felszámolását, amely 2019-re fejeződött be és emelkedett jogerőre.

Az alapítvány rendelkezésére álló vagyont az alapszabályzatnak megfelelően a Betlehemről, Szűz Mária Mennybevételéről és Szent Brúnóról Nevezett Monasztikus Szerzetescsalád központi anyaházának mint jogosultnak adták át.

Fontos megemlékezni az alapítvány munkájában haláláig (2014. február) oroszlánrészt vállaló Aczél László Zsongor pálos atyáról, a BEN Alapítvány kuratóriumi elnökéről. Ő nemcsak a magyarországi letelepedés, a kolostorépítés ügyét támogatta, hanem azokat a fiatalokat is, akik érdeklődtek ez iránt a lelkiség iránt. Támogatta útjukat, és neki is köszönhető, hogy jelenleg a szerzetescsaládnak egy magyar férfi és több magyar női tagja is van. Sokan pedig részesülhettek lelkiségük áldásaiból, amikor rövidebb-hosszabb időt valamelyik kolostorukban tölthettek.

Kiemelkedő és elismerésre méltó az alapítvány elmúlt 22 éve során annak alapítója és fáradhatatlan munkatársa, Varga Ilona tevékenysége, aki a kezdetektől a végsőkig csendesen és alázatosan szolgálta az ügyet.

Meghatározó volt már jóval a BEN Alapítvány létrejötte előtt, az 1990-es évektől Tóth Mária magánfogadalmas nővér (elhunyt 2017. november 22-én) lelki támogatása, imája, fáradozása a közösség lelkiségének terjesztése ügyében.

A hálaadó szentmisét június 14-én, pénteken 15 órakor tartják Budapesten, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt Sziklatemplomban.

Imádságainkban hálát adunk mindazokért a kegyelmekért, amelyekben az Egyház részesült a Betlehemi Szerzetescsalád által: a magyar hivatásokért, a lelki gazdagodásért, mindazért, amit ennek a szerzetescsaládnak a lelkisége jelent. Hálát adunk a jótevőkért és a szerzetescsalád életét, működését támogatók erőfeszítéseiért. Imádkozunk a Betlehemi Szerzetescsaládért, annak további eredményes és kegyelmekben gazdag működéséért, valamint azért is, hogy ha egyszer a Jóisten akaratával megegyezik, még megvalósulhasson a magyarországi letelepedésük is.

Szöveg: Varga János, a BEN Alapítvány Kuratóriumának tagja

Fotó: english.bethleem.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria