Nagypéntek a püspöki székhelyeken

Hazai – 2019. április 20., szombat | 12:25

A nagypénteki szertartásokról adunk közre összefoglalót az egyházmegyék beszámolói alapján.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás vezette a nagypénteki szertartást az esztergomi bazilikában. A főpásztor a homíliában többek között az utolsó kívánságról, Jézus keresztfán mondott utolsó szavairól elmélkedett.

Az ember különleges ajándéka, hogy értelme és szabad akarata van – mutatott rá Erdő Péter. Ennek az akaratnak sajátos megjelenése az ember utolsó kívánsága. Hiszen Krisztus Istenként nem kíván, nem kér, nem könyörög az Atyához, hanem rendelkezik. Isteni tekintéllyel jelenti ki a keresztről a jobb latornak: „Még ma velem leszel a paradicsomban.” Szűz Máriának pedig azt mondja Szent Jánosról: Íme, a te fiad. Jánosnak viszont ezt mondja Máriáról: Íme, a te Anyád. Ezzel Szűz Mária egyszer s mindenkorra az Egyház Édesanyja lesz. De emberi módra beszél Jézus, amikor az Atyához imádkozik azokért, akik keresztre feszítették, akik kínozták, akik káromolják.

A beszámoló teljes terjedelmében és az ünnepen készült képek itt találhatók.

* * *

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a nagypénteki szertartást Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök vezette, jelen volt Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya, az egyházközség papjai, akolitusai, a helyi és környékbeli települések hívei is. Palánki Ferenc megyéspüspök homíliájában Jézus kereszten elhangzott második mondatáról: „Még ma velem leszel a paradicsomban” elmélkedett. Az egyik lator a társával ellentétben különös módon fordult Jézushoz. Ő életének utolsó órájában megtanult figyelni a mellette szenvedő Istenre. az utolsó pillanatban a lényegre figyelt, a legnagyobb kínjai között sem fordult Isten ellen, nem vádolta Őt. Milyen megszégyenítő ez ránk nézve, hiszen amikor valami baj történik az életünkben, máris okoljuk és kérdőre vonjuk Istent, hogy miért engedte azt meg. Ez a gonosztevő nem vesz részt Jézus gúnyolásában, káromlásában, hanem odafigyel minden rezdülésére, sőt a társát is figyelmezteti: „Nem félsz az Istentől?”

A beszámoló teljes terjedelmében és az ünnepen készült képek itt találhatók.

* * *

Váci Egyházmegye

Beer Miklós váci megyéspüspök homíliájában a minden embert elérő halálról beszélt és arról a reményről, amelyet Krisztus adott az emberiségnek: „Jézus kereszthalálára emlékezve minden ember a halálhoz fűződő személyes érintettségére is gondol: hozzátartozóira, ismerőseire, az erőszakos halállal eltávozottakra, háborúban elesettekre és saját halálára is, amely egyszer eljön, de mi a feltámadás oldaláról közelítjük meg ezt. Hálás szívvel mondunk köszönetet a legnagyobb szeretetért. Jézus Krisztus személyében a minket szerető Isten halt meg a kereszten, feláldozta magát értünk, hogy nekünk reménységünk legyen”

A beszámoló teljes terjedelmében és az ünnepen készült képek itt találhatók.

Fotó: Bölönyi Gabriella

* * *

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria