Napi sajtószemle

– 2013. szeptember 16., hétfő | 9:23

A szeptember 16-i nyomtatott lapok szemléje.

A Magyar Nemzetben (4.o.) Szerdahelyi Csongor Kozma Imre atyát köszöntötték címmel számol be arról, hogy az ország első templomának nevezte Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke a pesti ferences templomot az itt bemutatott aranymiséjén szeptember 14-én. A papi jubileumát ünneplő irgalmas rendi szerzetes a Ferenciek terén pontosan száz hónapig szolgált, 1968-1976 között. A zsúfolásig megtelt templomban Reisz Pál ferences templomigazgató köszöntő beszédében emlékeztetett rá: 1950-ben eltávolították innen a ferenceseket, a hívek azonban kitartottak e templom mellett, és azokban az években, amikor Kozma Imre fiatal káplánként itt szolgált, jelentős mértékben neki köszönhetőn újra felvirágzott a hitélet. Miséire, konferenciabeszédeire és hittanóráira százával jöttek az egyetemista fiatalok. A máltaiak vezetője visszaemlékezésében felidézte, hogy az egyetemisták közül számosan meg is szenvedték a hit iránti elkötelezettségüket, mert eltávolították őket az egyetemről. Abban az időben naponta öt pap gyóntatott párhuzamosan a sekrestye melletti gyóntatóhelyiségben, olyan sok volt a gyónó. „Gyakran reggel hattól 12-ig ki sem tudtam jönni a gyóntatófülkéből, egymásnak adták a kilincset a hívek. Csodálatos idők voltak” – idézte fel Imre atya. Az ötvenéves papi jubileum alkalmából bemutatott aranymise ünnepi szónoka Böjte Csaba ferences rendi szerzetes volt, aki elmondta: fiatal szerzetesként és papnövendékként II. János Pál pápa, Teréz anya és Kozma Imre atya voltak a példaképei. Elmondta: „Olyan jó volt nekünk, fiatal papoknak látni, hogy van egy olyan pap, Imre atya, aki belevaló. Meri az evangélium szellemében élni az életét. Akinek mindig van ideje a szeretetre, az irgalomra, a jóságra. Mi, magyarok, sokat nyafogunk, panaszkodunk. Kozma Imrét sohasem hallottam panaszkodni. Mindig tudott bizalommal, reménnyel, hittel a holnap elé nézni. Ezt látom Ferenc pápában is. Olvasom a leveleit, beszédeit. Nem azt mondja, hogy olyan rossz a mai világ. Nem nyafog. Nincs soha negatív üzenete. Csak bizalom, remény, hogy meg tudjuk csinálni. Fogjunk össze! Térdeljünk le a világ békéjéért, hogy Amerika ne bombázzon. És nem bombázik. Remélhetőleg nem is fog. Ez jön át az üzeneteiből. És ugyanezt érzem Kozma atya eseteiből is. Ezek az emberek nem piskóták. Ha valaki a magyar nemzet bajait, sebeit látta, akkor az Imre atya. De nem arról beszél, hogy milyen rossz a mi népünk, milyen rossz a világ, hanem arról, hogy fogjunk össze, és meg tudjuk csinálni. Hogy van remény. Érdemes ezeknek az embereknek a nyomán elindulni” – mondta a dévai árvák megmentője, gyámolítója. Kozma Imre atya pedig leszögezte: „Egy biztos: Isten ügyét csak azok tudják szolgálni, előrevinni, akik életüket kockáztatják érte.” Szerdahelyi Csongor hozzátette: „Kozma Imre ilyen ember. Mert és mer kockáztatni. Népszerűségének, hírnevének ez a titka.”

Ugyancsak a Magyar Nemzet (4.o.) Katolikus szervezetek a Múzeumkertben címmel ír arról, hogy Európa számos országában évszázados hagyománya van a katolikus társadalmi napok című rendezvénynek, amelyet hazánkban szeptember 20-22. között tartanak meg először. A helyszín a Nemzeti Múzeum kertje. Veres András szombathelyi megyéspüspök a lapnak elmondta: „Szeretnénk felhívni a figyelmet az egyház társadalmi tanítására, amely a társadalmi, gazdasági élet alapvető értékeire irányul, és üzenete van a mai kor embere számára is.” A rendezvényen neves egyházi és világi emberek – többek között Erdő Péter bíboros, Csaba László közgazdász, Frivaldszky János politológus, Böjte Csaba ferences, Kiss Ulrich jezsuita, Németh Emma közgazdász szociális testvér, Baritz Laura domonkos nővér – teológiai, gazdasági, erkölcsi, vallási és filozófiai oldalról közelítik meg a közjó, a szolidaritás, a modern piacgazdaság, a hit és az erkölcs kérdéseit. Az előadások és kerekasztal-beszélgetések mellett zenei programok, filmvetítések, kézművessátrak, szociodráma foglalkozás várja az érdeklődőket.

A Magyar Hírlap (4.o.) Támogatás a csángóknak címmel közli, hogy a Miniszterelnökség kétszázmilliós forinttal támogatja a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum tornatermének felépítését. Soltész Miklós szociális államtitkár is részt vett a gyimesi iskola tegnapi ünnepélyes tanévnyitóján.

A Népszava (Ámos Imre… Hol van a te testvéred? 1.,6.o.) beszámol arról, hogy az Ámos Imre és a XX. század című kortárs összművészeti tárlat a művész 105. születésnapja előtt tiszteleg a Rumbach Sebesytén utcai zsinagógában. A kiállítást a Magyarországi Evangélikus Egyház és a vele együttműködő Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány szervezte. Galambos Ádám evangélikus teológus, kurátor a lapnak elmondta: az evangélikus egyház a párbeszéd egyháza akar lenni. „Felvállalva azt a bűnös mulasztását, hogy a holokauszt idején – bár sokan voltak, akik kiálltak üldözött embertársaikért – mégsem viselkedtünk testvérek gyanánt.” A kiállítás egyfajta ökumenikus keretbe foglalt bocsánatkérés, hiszen a tárlat védnökei között ott van Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi, Fabiny Tamás evangélikus püspök és Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát.

Magyar Kurír