Nem Isten elitalakulata vagyunk! – Ferenc pápa a társadalmi igazságosság öt alappilléréről

Ferenc pápa – 2020. december 1., kedd | 19:00

Ferenc pápa két videoüzenetet küldött az Afrikai és Amerikai Társadalmi Jogokért Bizottság bíró tagjainak, akik első online találkozójukat rendezték meg november 30-án és december 1-jén. A Peruban szervezett tanácskozás témája: a társadalmi igazságosság építése, a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek alapvető jogainak teljes biztosítását célzó lépések.

Ahhoz, hogy új társadalmi igazságosságot teremtsünk, be kell látnunk, hogy a keresztény hagyomány soha nem tartotta abszolút értékűnek a magántulajdont, annak mindig a társadalmi funkcióját hangsúlyozta.

Amikor a törvényekhez és a joghoz folyamodva megadjuk a szegényeknek a nélkülözhetetlen dolgokat, nem a magunk vagy mások dolgait adjuk nekik, hanem visszaadjuk nekik azt, ami az övék.

Erre figyelmeztet Ferenc pápa két videoüzenetében, melyet a kétnapos tanácskozásra küldött.

A találkozón bírók, ügyészek, tanácsadók, ügyvédek vesznek részt Argentína, Brazília, Kanada, az USA, Guatemala és Marokkó képviseletében, valamint a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjai, akik közül sokan jelen voltak tavaly júniusban a Vatikánban megrendezett csúcstalálkozón. A pápa akkor leszögezte: a tulajdonjog az Egyház társadalmi tanítása értelmében másodlagos természetjog, ami a teremtett javak egyetemes rendeltetéséből fakadóan mindenki jogából következik. A társadalmi igazságosság tehát nem alapulhat egyenlőtlenségen, ami feltételezi a gazdagság felhalmozását. A bírók ne mondjanak le erről a lehetőségről – buzdít Ferenc pápa. – Bátran és határozottan lépjenek föl, mert a valódi igazságosság boldoggá teszi az országokat, és méltóságot ad lakóiknak.

Egyetlen ítélet sem lehet igazságos, egy törvény sem lehet jogos, ha egyenlőtlenséget teremt, vagy megfoszt másokat jogaitól, méltóságától, netán erőszakot gerjeszt.

 

A társadalmi igazságosság öt alappillére

A társadalmi igazságosság megteremtésével kapcsolatban elsődleges, hogy a valóságból induljunk ki, ami elég nyomasztó. Az emberiség töredéke él bőségben, míg egyre többen élnek méltatlan körülmények között, emberi jogaikat megsértik vagy figyelmen kívül hagyják.

A második feltétele a társadalmi igazságosságnak az, hogy rájöjjünk, együttes erőfeszítést kíván minden jóakaratú ember részéről, hogy amint a jó és a szeretet fogalma, úgy az igazságosság is olyan feladat, amit napról napra kell elérnünk.

Ez – harmadszor – elkötelezett hozzáállást sürget az irgalmas szamaritánus példája nyomán. Túl gyakran jelentkezik a kísértés ugyanis, hogy ne törődjünk másokkal, főleg a gyengébbekkel. Be kell ismernünk, hogy félre szoktuk fordítani a fejünket, nem veszünk tudomást bizonyos helyzetekről, amíg nem érintenek minket közvetlenül. Vigyáznunk kell, hogy minden körülmények között magunkra vállaljuk a másik fájdalmát, és ne csússzunk bele a közöny kultúrájába.

A negyedik alappillér egy új társadalmi igazságosság felépítéséhez a történelem megfelelő olvasatában rejlik. Ott találkozunk harcokkal, győzelmekkel és kudarcokkal. Ott találjuk annak a sok embernek a vérét, akik életüket adták egy teljes és átfogó emberség érdekében. Ott rejlenek tapasztalataink gyökerei, melyek ma is növekedésünket szolgálják.

Végül az ötödik támpont Ferenc pápa szerint a nép, vagyis hogy ne tartsuk magunkat felvilágosult elitalakulatnak. Érezzük, hogy Isten népének részei vagyunk, fáradhatatlanul dolgozzunk a befogadás szellemében; emeljük föl az elesetteket.

Akik ugyanis Isten elitharcosainak érzik magukat, könnyen az elitista klerikális magatartásba eshetnek, vagyis a népért dolgoznak, de semmit nem tesznek a néppel együtt, nem érzik a nép részeinek magunkat.

Legyünk szolidárisak és igazságosak – összegzi gondolatait Ferenc pápa. – Szolidárisan küzdjünk a szegénység, az egyenlőtlenség strukturális okai ellen, illetve a munka, a föld és a lakhely hiányának elhárításáért.

A munka, a föld és az otthon adja meg méltóságunkat. Harcolni kell a szociális jogokat és munkajogokat tagadók ellen, ami oda vezet, hogy kihasználunk másokat, és elvesszük méltóságukat.

Legyünk igazságosak is, mert a szegényeknek adva nem sajátunkat vonjuk meg magunktól, hanem az őket megillető javakat szolgáltatjuk nekik vissza. A kétnapos tanácskozás szolgáljon egy új bírói gyakorlat megteremtésére, melynek révén az emberiség a közeljövőben teljességben és békében élhet.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria