A Neokatekumenális Út jubileuma

Ünnepi megemlékezés a Szent Péter-bazilikában.

Kitekintő – 2009. január 12., hétfő | 11:44

40 évvel ezelőtt jött létre Rómában a Neokatekumenális Út első csoportja. A közösség 25 ezer tagja január 10-én XVI. Benedek pápa jelenlétében ünnepelte a világi lelkiségi mozgalom jubileumát.

A Neokatekumenális Út a hatvanas években indult el Spanyolországból, ma már a világ 120 országában, 5500 plébánián végzi hithirdető szolgálatát. Az alapítók, a spanyol Kiko Argüello és Carmen Hernández, valamint az olasz Mario Pezzi az ünnepi találkozón bemutatták a Szentatyának az első csoport létrejötte óta eltelt 40 év gyümölcseit.

A Szentatya nagy szeretettel köszöntötte a mozgalom vezetőit és Agostino Vallini bíboros helynököt, valamint Stanis³aw Rylko bíborost, a Világiak Pápai Tanácsának elnökét és azt a 200 vándormissziós családot, akik most kezdik meg szolgálatukat Róma egyes plébániáin, illetve a világ különböző tájain. A pápa köszöntötte a világ különböző országaiban hitoktatói szolgálatot végző 700 vándorkatekétát is.

„Nem véletlen, hogy erre a találkozóra a Szent Péter sírja fölé épült bazilikában kerül sor” – mondta a pápa. „Azért gyűltetek itt egybe, hogy megismételjétek Péter hitvallását: Te vagy a Krisztus, az Élő Isten Fia.” Az elmúlt évtizedek eredményei arról tesznek bizonyságot, hogy a mozgalom tagjai a megkezdett úton hűségesen követték Krisztust, és bátran tanúskodtak evangéliumáról. A Szentatya szavai szerint a Neokatekumenális Út segíteni kíván a mai kor embereinek, hogy találkozzanak Krisztussal; a lelkiségi mozgalom azon utak egyike, melyeket a Szentlélek hívott életre a II. Vatikáni Zsinattal az új evangelizálás számára.

A pápa külön köszönetet mondott azért, hogy közösségeikben számos papi és Istennek szentelt hivatás született; hálát adott Istennek a mozgalom evangelizációs tevékenységéért, melynek jóvoltából számtalan férfi és nő, család tért vissza a hitélethez a keresztség szentségének újrafelfedezésén keresztül, és oly sokan tapasztalhatták meg a hit örömét és az evangéliumi tanúságtétel lelkesítő élményét.

Rómában az első csoport 40 évvel ezelőtt kezdte meg szolgálatát a Kanadai Szent Vértanúk plébánián. XVI. Benedek pápa Róma püspökeként megköszönte mindazt, amit a város evangelizálásáért tettek ebben az elmúlt négy évtizedben, és arra buzdította őket, hogy ápolják az egységet a római bíboros helynökkel, aki a pápa legszorosabb munkatársa az egyházmegye kormányzásában. Nagy szükség van az egyházi valóságokat megmozgató missziós tevékenységre; legyenek példaképek a helyi egyházak számára.

Záró szavaiban a Szentatya áldását adta a Neokatekumenális Út közösségeire, amelyek a világ különböző részein végzik értékes szolgálatukat.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír