Ökumenikus imaórán emlékeztek Budapesten korunk vértanúira és az egyiptomi kopt áldozatokra

Hazai – 2017. április 11., kedd | 12:48

Alberto Bottari de Castello pápai nuncius vezette az imádságot napjaink vértanúiért április 10-én az Egyetemi templomban. Az imaórán külön is megemlékeztek az egyiptomi merényletek áldozatairól. A Szent Egyed közösség által szervezett áhítaton több keresztény felekezet képviselői is részt vettek.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

1999-ben Szent II. János Pál pápa felállított egy bizottságot, amely a 20. század keresztény vértanúinak történetét kutatta, gyűjtötte egybe. A Szent Egyed közösség alapítója, Andrea Riccardi koordinálta a kutatást a római Szent Bertalan-székesegyházban: 12 ezer dossziéba gyűjtötték a vértanúk történetét, az egész világ számos egyházmegyéjéből érkezett tanúságtételeket.

2000-ben a Colosseumnál ökumenikus imaórát tartottak a mártírok emlékére a pápa vezetésével, a nagyobb felekezetek részvételével. II. János Pál nem szerette volna, hogy rejtve maradjon e munka gyümölcse, ezért 2002-ben ökumenikus imádság keretében elhelyezték a Tiberis-szigeten álló Szent Bertalan-székesegyház oltáránál az új vértanúk ikonját, az oldalkápolnákban pedig a vértanúk emlékét idéző tárgyakat.

A Szent Egyed közösség szerte a világban nagyhétfőn ökumenikus imádságban emlékezik napjaink vértanúra. Április 10-én a budapesti Egyetemi templomban a magyarországi keresztény egyházak képviselői és hívei is együtt imádkoztak azokért, akik az elmúlt években életüket adták az evangéliumért.

Az imaórát vezető Alberto Bottari de Castello pápai nuncius különleges pillanatnak, a spirituális elmélyülés pillanatának nevezte az eseményt, amelyben nagyhétfőn a vértanúk Urára, Jézus Krisztusra és az őt követő mártírokra emlékezünk. Megrendítő látni azoknak a testvéreinknek a példáját, akik komolyan vették a meghívást arra, hogy kövessék őt a keresztig – fogalmazott a nuncius. Megosztotta a hívekkel, hogy az imádság során később felsorolt nevek közül az egyik ismerős számára: személyesen ismeri és tiszteli Mar Gregoriosz Ibrahim aleppói szír ortodox püspököt, akiről elrablása óta semmi hírünk nincs. Hozzátette, hogy sok keresztény testvérünk osztozik a püspök sorsában.

A mártírium négy földrészen folytatódik. Az elmúlt években az ökumenikus imádságon megemlékeztek – többek között – a 2005 augusztusában Taizében meggyilkolt Roger Schütz testvérről; Andrea Santoro atyáról, akit 2006 februárjában a törökországi Trabzonban lőttek agyon, miközben kis templomában imádkozott; a 2003 márciusában Budapesten meggyilkolt Andorka Eszter evangélikus lelkésznőről és a 2013 szeptemberében Cibakházán megölt Szarvas András katolikus plébánosról.

Ezen az estén imádkoztak mindazokért, akik az elmúlt években életüket adták az evangéliumért a Közel-Keleten, Ázsiában és Óceániában, Amerikában, Afrikában, Európában.

Megemlékeztek arról a különösen fájdalmas eseményről, amely még közelebb hozta mindannyiunkhoz a vértanúság jelenvalóságát: azokról a testvéreinkről, akik a kopt ortodox egyház tagjai voltak, és akiket virágvasárnap gyilkoltak meg az alexandriai Szent Márk-székesegyháznál és a tantai Szent György-templomban.

A közelmúltbeli áldozatok közül megemlékeztek a Szeretet Misszionáriusai közösség Jemenben meggyilkolt nővéreiről, a nyolcvanhat esztendős korában a franciaországi Saint-Étienne-du-Rouvray községben, saját templomában meggyilkolt Jacques Hamel atyáról. Imádkoztak a mexikói papokért, akiket azért gyilkoltak meg, mert a fiatalokat védelmezték a bűnöző, drogkereskedő bandáktól; a 25 éves lengyel Helena Kmiećről, aki egy bolíviai árvaházban lett gyilkosság áldozata; az 58 protestáns keresztényről, akiket egy nigériai faluban, Daloriban végeztek ki. A sok név és történet mellett megemlékeztek mindazokról a keresztényekről, akiknek tanúságtételét nem ismerjük, de akik számára saját életük megmentésénél fontosabb volt az evangélium és a rájuk bízottak megmentése, akiknek nevét feljegyezték az élet könyvében.

Mécsest gyújtottak az áldozatokért, és a résztvevők minden kontinens szenvedésének felsorolása után állva fogadták a földrész keresztjét; imádkoztak, hogy a feltámadás fénye ragyogja be a szenvedő országokat. A kereszteket az oltár előtt helyezték el. Kisgyerekek virágot tettek a keresztek lábához.


A szenvedő népekért, a hit vértanúiért könyörgést mondott Gáncs Péter evangélikus püspök; Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára; Ódor Balázs, a Református Zsinat tanácsosa; Maklári Ákos görögkatolikus parókus; Marton Zsolt, a Központi Papnevelő Intézet rektora, valamint a Szeretet Misszionáriusai nővérek egyik képviselője.


„Atyánk, aki erőt adsz a gyengéknek és kitartást a benned bízóknak, engedd, hogy azok példájára, akik nem vonakodtak meghalni érted, igaz tanítványaiddá és szereteted tanúivá váljunk. Add meg nekünk a mi Urunk, Istenünk, a megfeszített és feltámadt Jézus erejét és alázatát, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel együtt, most és mindörökkön örökké” – zárta az imádságot Alberto Bottari de Castello nuncius.

Fotó: Merényi Zita

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria