Ott vagytok, ahol az üdvösségetek érlelődik – Papi zarándoknapot tartottak Máriagyűdön

Hazai – 2022. május 26., csütörtök | 18:31

Papokkal telt meg május 24-én a Nagyboldogasszony-kegytemplom Máriagyűdön. A Pécsi Egyházmegye papsága tartotta hagyományos zarándoknapját a kegyhelyen, ahol immár negyven éve minden májusban összegyűlnek, hogy együtt adjanak hálát hivatásuk kegyelmeiért.

A zarándoknap egybeesett a fiatal papok találkozójával, melyen a néhány éve felszentelt lelkipásztorok találkoztak egymással és beszélgethettek főpásztorukkal.

A zarándoknapi szentmise főcelebránsa Felföldi László pécsi megyéspüspök volt; koncelebrált Mayer Mihály nyugalmazott püspök és Bíró László nyugalmazott tábori püspök, valamint az egyházmegye papjai.

Ti pont ott vagytok, ahol lennetek kell – fordult beszédében paptestvéreihez Garadnay Balázs kanonok, plébános, a liturgia szónoka. – Ott, ahol az üdvösségetek érlelődik, és ahol a legtöbb segítséget tudjátok nyújtani a rátok bízottaknak.

Ami ettől különbözik, az a felszínt érintette, és nem érdemes foglalkozni vele.

Akkor sem, ha sok ember körülöttetek éppen ebben szeretne vájkálni, és mivel ebbe nem engedtek mást belebeszélni, Istenen és rajtatok múlik, hogy mélységeket vagy magasságokat jártok-e be, és ott tartózkodtok-e, ahol nem ér utol ennek a világnak a zaklatása; ahol békességet, nyugalmat, boldogságot találtok abban, aki mindennek a forrása és beteljesedése.

Ami ebben próbára tesz, hogy ezt nem értjük. De nem is érteni kell, hanem csinálni – az pedig lehetséges. De ha megtorpanunk a racionalitás hiánya miatt, akkor saját magunkat zárjuk ki a menyegzőről – szögezte le szentbeszédében Garadnay Balázs. – Talán egyetlen feladatunk van a felemelkedés érdekében, hogy csak előre és fölfelé nézzünk, ahogy Pál apostol mondja: „Felejtem ami mögöttem van, s az előttem lévő után rugaszkodom.” (Fil 3,14)

A Szűzanyára tekintve Mária igenjét elevenítette fel a szónok, miközben Szent Bernát Máriáért való aggódását idézte fel:

Mondd már ki az igent, nehogy az angyal türelmetlenségében visszamenjen a mennybe a te válaszod nélkül!”

Pedig hát tudjuk, hogy nem Máriát kell siettetni, hanem magunkat, hogy mi ne tétovázzunk, és válaszoljunk az Úr jelentkezésére.

Hiszem és remélem, hogy Máriától mi is megkapjuk ezt a bátorítást: „Hallod, fiam, anyai biztatásomat, ne félj bátor lenni, itt most mindennél fontosabb a szóra hajló készség, ajkad szavától függ a nyomorultak megvigasztalódása, a foglyok kiszabadulása, az ítélettel sújtottak kiváltása!”

A ti válaszotokban ott van összesűrítve az újjáéledés reménye, mert valami ilyesmire hívott minket Isteni Mesterünk

– zárta elmélkedését Garadnay Balázs.

A szentmise után Bíró László nyugalmazott tábori püspök intézett buzdító szavakat a papokhoz.

A zarándoknap agapéval zárult.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Hegyi László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria