Palánki Ferenc megyéspüspök beiktatta plébánosi hivatalába Papp Lászlót Debrecenben

Hazai – 2022. szeptember 16., péntek | 15:51

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szeptember 11-én a debreceni Szent István-templomban bemutatott szentmise keretében beiktatta új plébánosi hivatalába Papp László korábbi egyeki plébánost.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Papp László atyát július 31-i hatállyal felmentette az Egyeken betöltött plébánosi, illetve az egyeki Szent János római katolikus köznevelési intézmény iskolalelkészi beosztásából, és augusztus 1-jei hatállyal kinevezte a debreceni Szent István-plébánia élére, valamint a debreceni Szent József római katolikus köznevelési intézmény (gimnáziumi és általános iskolai) iskolalelkészének. 

A beiktatási szertartás bevezetőjében Papp László, a debreceni Szent István-plébánia újonnan kinevezett plébánosa a kezét az evangéliumra helyezve kötelessége teljesítésére tett plébánosi esküt: „Esküszöm, hogy törvényes főpásztorom iránt tiszteletet és engedelmességet tanúsítok, a reám bízott plébánia életének lelkigondozását Isten kegyelmében a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint végzem…”

Az eskü szavai után a megyéspüspök ünnepélyesen átadta a plébánosnak a templom kulcsát, az evangéliumoskönyvet és a misézőkelyhet ezekkel a szavakkal: „Vedd a templom kulcsát, légy szent házának gondos őre, legyen e hajlék otthona a megfáradtaknak, vigasztalója a szomorúaknak, egyesítője Isten rád bízott népének, hogy e hajlékban mindig a mennyei Atya gyermekeinek érezzék magukat.” Majd így folytatta: „Vedd az evangélium könyvét, hirdesd az örömhírt az Úr Jézus megbízásából, légy híveid bátorítója, lelkük erősítője, az Isteni igazságoknak bátor bajnoka és megőrzője.” „Ismerd az Úr kelyhét, mutasd be a szentmiseáldozatot magad és híveid nevében szent buzgósággal, hogy Krisztus áldozata a te szavadra jelenvalóvá váljék híveid között Isten dicsőségére és a lelkek épülésére.”

Ezután a főpásztor homíliája következett, amelyben a szentmisén elhangzott három szentírási szakasz üzenetén keresztül fogalmazta meg buzdítását, jókívánságait Papp László plébánosnak: „László atyára bíztam ezt a közösséget, és azt kérem tőle, hogy segítse a rábízottakat, Isten népét, ismertesse meg velük napról napra Isten irgalmas jóságát, szeretetét, és vezesse, irányítsa őket arra az útra, amelynek végén a mennyei Atya vár bennünket.

A teljes homília ITT olvashtó. 

Papp László a szentmise végén első benyomásairól, plébániai terveiről beszélt. Mivel tizenkét éven keresztül a Hortobágy nyugati szélén fekvő Egyeken, nyugodt falusi környezetben szolgált, keresi a nagyváros csöndes helyeit. László atya a faluhoz képest másnak tartja a lakók mentalitását is.

Az új plébános az Egyeken megtapasztalt emberi közelséget keresi, illetve próbálja megvalósítani Debrecenben, már csak azért is, mert elődei, a ’40-es években itt szolgáló ferences atyák arról számolnak be, hogy a Szent István-plébánia olyan hely volt, ahová a betérők mintha hazatértek volna. A plébánosi beiktatás során az eskütételben is elhangzott, hogy a plébániát mindenki otthonává kell alakítani. Első feladatának tartja, hogy ő is otthonra találjon, és azok is, akik rá vannak bízva.

Iskolalelkészi megbízatásának szeretne maximálisan eleget tenni, ehhez keres munkatársakat nemcsak a pedagógusok, hanem a diákok köréből is. Az őszinte kapcsolatokban bízik mind Isten, mind az emberek irányában. Erre már reményteli példákat látott az elmúlt napokban is, amelyek mintegy kovászként működhetnek az iskolában, átjárva az ezerfős diákságot számláló nagy közösséget.

Papp László életútja:

Született: Újfehértó, 1978. május 13.
Pappá szentelték: Debrecen, 2002. június 13.
Káplán: Rakamaz, 2002–2003; Polgár, 2003–2006; Debrecen, Szent Család-plébánia, 2006–2010
Hittanár: 2006–2010, Szent József Gimnázium, Debrecen
Plébános: 2010–2022, Egyek; 2022-től Debrecen, Szent István-plébánia

 

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Kovács Ágnes

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria