Pálinkamegáldást tartottak Kalocsán

Hazai – 2019. december 13., péntek | 9:10

Idén is megáldották Szent Miklós napjához kapcsolódóan a 2019-es év új főzésű pálinkáit a kalocsai Szent István-templomban. A december 8-án, advent második vasárnapján tartott ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be.

Az ünnepen megjelent Font Sándor országgyűlési képviselő; Baráth István dandártábornok, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokságának parancsnoka; Bozó Tibor dandártábornok, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának parancsnoka; Csinga Mihály ezredes, a Magyar Honvédség Logisztikai Központjának megbízott parancsnoka, valamint a Magyar Pálinka Lovagrend tagjai, Kalocsa város közéletének szereplői és a környék hívei. A résztvevőket Mészáros István kanonok, a templom plébánosa köszöntötte.

Mivel a pálinkamegáldás szertartása hagyományosan Szent Miklós püspök napjához kapcsolódik, Bábel Balázs érsek az ő segítségül hívásával áldotta meg a szentmise keretében a 2019-es év új főzésű pálinkáit. Szent Miklós nemcsak a tizennégy segítőszent egyike, hanem a pálinkafőzők védőszentje is. Az ünnepi szentmisét Szent Miklós ereklyéje jelenlétében ünnepelték, amelyet a kalocsai Szent István-templom őriz. 

A főpásztor szentbeszédét Szent Jeromos szavaival kezdte, miszerint az Ószövetségben benne foglaltatik az Újszövetség, és utóbbiban is megnyilvánul az Ószövetség. „Advent prófétája”, Izajás jövendöléseiben több száz éves előrelátással beszél a Messiásról, majd a napi evangéliumban Keresztelő János kezdi meg szolgálatát, mint előfutár. A római levélből hallott szentlecke pedig egyenesen felszólít az Ószövetség olvasására, hiszen amit megírtak, azt a mi okulásunkra írták meg. A római levél akkor íródott, amikor az evangélium írott változata még nem volt a keresztények kezében.

Beszéde következő részében Bábel Balázs Jézus személyéről elmélkedett. A próféta által felmutatott messiási erények jól ismertek, hiszen azok a Szentlélek ajándékai. A Messiás ezekkel az ajándékokkal lesz teljes, de majd ő küldi a Szentlélek ajándékait övéinek, hiszen Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Ezután fontos kérdést tett fel a főpásztor: „Hol van a tűz a keresztényekből?” Prohászka Ottokár, a kalocsai jezsuita gimnázium egykori tanulója, aki később korának egyik legnagyobb püspöke lett, egyszer arról elmélkedett, hogy püspökként sokakat megbérmált, de nem látta őket tevékenykedni az Egyházban. Prohászka arra a következtetésre jutott, hogy nem várjuk egészen komolyan a Szentlélek ajándékait. Hiányzik belőlünk a nyitottság a Szentlélek ajándékainak befogadására.

Ez a nyitottság lenne az, amely megerősítené bennünk a Szentlélek ajándékait. Ezek az ajándékok azok, amelyek által az állapotbeli kötelességeinket komolyabban tudjuk teljesíteni, illetve miután Ő a megtestesült szeretet, ezért általa tudnánk helyesen szeretni a ránk bízott embereket. Az ő ajándékainak, főként a szeretet lelkének a hiányában félresiklik az emberi civilizáció. Ennek lett eredménye a közbeszédben és az internetes fórumokon megtapasztalható mérhetetlen gyűlölet. Ez a gyűlölet mételyként fájdalmas hiányát jelzi a Szentlélek ajándékainak. Keresztelő Szent János kora vezetőit megdorgálta. Ha most működne, ugyancsak komolyan megszidna bennünket, de értünk tenné, hogy méltók lehessünk az isteni ajándékok befogadására.

Elmélkedése végén a főpásztor a lelki békéről beszélt, mert Isten ezt a békét már a földön meg akarja adni az embernek. Egyszer megkérdezték Loyolai Szent Ignácot, a jezsuita rend alapítóját, hogy mit tenne, ha eltörölnék a rendjét. Válasza szerint negyedóra imádság után vissza tudná nyerni a lelki békét. Ez az Isten ajándéka. A világ Isten ajándéka által meg tudja tartani a lelki békét. Ezt kell kérni mindannyiunknak.

A szentmisét követően, a pálinkák megáldása és a záró áldás után minden jelenlévő kapott egy kis kóstolót a megáldott italból, melyre a házigazda, Mészáros István plébános hívta meg a résztvevőket.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria