A pápa köszöntötte a jubiláló Máltai Lovagrendet

Kitekintő – 2013. február 11., hétfő | 11:03

A Máltai Lovagrend tagjainak tevékenysége nem filantrópia, hanem az evangéliumi szeretet hatékony tanúságtétele – mondta XVI. Benedek pápa a Szuverén Máltai Rend tagjaihoz intézett beszédében. A rend idén ünnepli 900 éves fennállását.

Soha ne mondjatok le a kezdeti eszményekről, különös tekintettel a spirituális életre – hangsúlyozta XVI. Benedek pápa a Szuverén Máltai Rend tagjaihoz intézett beszédében, akiket február 9-én fogadott a Szent Péter bazilikában. A rend idén ünnepli, hogy II. Paszkál pápa 900 évvel ezelőtti bullájával hivatalosan jóváhagyta az intézményt. XVI. Benedek pápa köszöntötte Fra’ Matthew Festing Nagymestert és megköszönte a rend adományát, amelyet karitatív célokra használ fel. A találkozót megelőzően Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár mutatott be szentmisét a bazilikában a jubileum alkalmából. Homíliájában megerősítette: minden keresztény kötelessége, hogy szeresse az egyházat és megvédje azt ellenségeitől.

XVI. Benedek beszédében rámutatott: a rend kilenc évszázada szolgálja az Egyházat és a szükséget szenvedőket. Értékes tevékenységük nem pusztán filantrópia, hanem az evangéliumi szeretet hatékony és élő tanúságtétele.

Ebben az értelemben a Máltai Lovagrend keresztény ihletése révén különbözik a többi intézménytől, szervezettől, amelyek nemzetközi szinten elkötelezték magukat a betegek ápolásában, a szolidaritás, az ember átfogó fejlődése terén. A Szentatya arra buzdította a rend tagjait, hogy őrizzék meg és ápolják az őket megkülönböztető tulajdonságokat, megújult apostoli buzgósággal működjenek, mindig összhangban az egyházi tanítóhivatallal. Ezért a betegek és szegények szolgálatában soha ne mondjanak le a kezdeti eszményekről, különös tekintettel az egyes tagok spirituális életére. Fordítsanak mindenekelőtt nagy gondot a szerzetesekre, akik a rend szívét alkotják.

Akkor tudnak szeretetet adni testvéreiknek, ha az isteni szeretet tűzhelyéből merítenek az ima, Isten Szava szüntelen meghallgatása révén, ha életük középpontjába az Eucharisztiát helyezik. Életük minden napját hassa át Jézus jelenléte. Helyezzék tekintete elé a betegek szenvedését, az idősek magányát, a fogyatékkal élők nehézségeit.

A pápa rámutatott: a rend alapvető célkitűzéseit jól összefoglalja mottója: Tuitio fidei et Obsequium pauperum – vagyis védjük meg a hitet és szolgáljuk a szegényeket. Ezek a szavak jól kifejezik a rend karizmáját, amelynek, mint nemzetközi jogi alanynak, nem az a szándéka, hogy hatalmat gyakoroljon. Törekvése, hogy teljes szabadságban folytathassa küldetését az ember teljes, testi-lelki fejlődése érdekében, mind az egyének, mind a közösségek javára, különös tekintettel azokra, akiknek szükségük van reményre és szeretetre.

A Szentatya arra bátorította a Máltai Lovagrend tagjait, hogy folytassák tovább tevékenységüket a társadalomban és világon, az evangélium által megjelölt útvonalon, vagyis a hit és a szeretet útján, amely új reménnyel tölt el.

A Máltai Lovagrend élen jár a szíriai lakosság humanitárius megsegítésében is. Erről szólt rádiónknak a rend nagyispotályosa Albrecht Boeselager. Aggodalmának adott hangot a közel-keleti országban dúló konfliktus miatt. A humanitárius helyzet napról napra romlik, nő az áldozatok száma. A máltaiak minden lehetségest megtesznek a menekültek megsegítéséért Törökországban, ahol táborokban gyűjtötték őket össze. Túlélési csomagokat osztanak szét közöttük, különösen nagy figyelmet fordítanak a gyermekekre és az édesanyákra.

A szíriai kitelepítetteket Damaszkuszban és környékén élelmiszerrel látják el, Libanonban pedig kilenc orvosi rendelőintézetet működtetnek. A cédrusok országának főleg az északi részében látják el a menekülteket. A rend Libanonban anyagi támogatással is hozzájárul az állandóan növekvő igények kielégítéséhez.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír