A pápa a szárd fiatalokhoz: Ne panaszkodjatok! Bízzatok Jézusban, Ő sosem hagy cserben!

Kitekintő – 2013. szeptember 23., hétfő | 17:56

Szardíniai utazásának utolsó programjaként a Szentatya a fiatalokkal találkozott: vasárnap délután mintegy százezer fiatal fogadta kitörő lelkesedéssel a pápa szavait, amelyekkel bátorította őket, felmutatva nekik a reményt – Jézus útját.

Szent Lukács evangéliumából a csodálatos halfogáshoz fűzte gondolatait Ferenc pápa, aki szokásához híven sűrűn teletűzdelte beszédét rögtönzött mondatokkal: „Amikor Jézus megszólítja a halászokat, hogy újra vessék ki hálójukat, azok éppen egy sikertelen éjszakai halfogást követően engedelmeskednek szavának, pusztán azért, mert bíznak benne. Ezek a mozzanatok, a kudarc és az azt követő bizakodás, valamennyiünk életében jelen vannak.”

Néhány fiatal kérdéseket intézett a pápához, s ezek egyike arra vonatkozott, miként érhetnénk el, hogy a bérmálkozás után a fiatalok ne forduljanak el az Egyháztól, hanem maradjanak aktív tagjai a közösségnek? A pápa azt válaszolta, hogy a bérmálás szentsége helyébe a „búcsú szentsége” lép, a bérmálkozás után a fiatalok elhagyják az Egyházat. „Mi ez, ha nem kudarc? Valamennyien átélünk kudarcokat életünk során. Mi a teendő ilyenkor? Egy keresztény nem lehet pesszimista, mint ahogy a fiatalok sem veszíthetik el a reményt, hiszen az lényegükhöz tartozik. Az a fiatal, akit nem jár át az öröm, a remény, a béke, az hová fordul? Jól tudjátok, hogy az utcán halált árulnak nektek, amikor szomorúak vagytok, amikor elvesztettétek a reményt, a bizalmat, a bátorságotokat. Kérlek benneteket, hogy ne adjátok el fiatalságotokat ezeknek, akik a halált árusítják! Ti értitek, miről beszélek!” – mondta Ferenc pápa, aki ezzel szemben Jézust mutatta föl a fiataloknak.

„Én nem illúziót adok el nektek, amikor azt mondom: van egy személy, aki előre tud vinni téged: bízz Benne! Ő Jézus, bízz Jézusban! És Jézus nem egy illúzió! Ő mellettünk áll kudarcainkban, kész átalakítani minket törékenységünkben, bűnösségünkben. Nem szabad megijednünk a nehézségektől, ki kell vetnünk a hálót a mélyre, fáradság nélkül. Nem szabad panaszkodnunk, főleg nem a fiataloknak, mert a 'panasz istennő' követése tévútra vezet. Az igazi út Jézus: Ő megváltoztatja az életünket, reményt és biztonságot ad. Nyíljatok meg Istennek és nyíljatok meg az embereknek! Lépjetek túl kicsit önmagatokon. Kis lépésenként nyissátok meg szíveteket a testvériség, a barátság és a szolidaritás előtt!”

A Szentatya megosztotta a fiatalokkal hivatása születésének emlékét; fölidézte, hogy hatvan évvel ezelőtt hallotta meg szívében Jézus hangját, s az eltelt évtizedeket a siker, az öröm, ugyanakkor számos kudarc, törékenység, bűn is jellemezte. Mégsem bánta meg soha, hogy az Úr útját választotta, mert mindig Jézusra függesztette tekintetét, Őbenne bízott, és Jézus sosem hagyta magára.

„Bízzatok Jézusban: Ő mindig előre megy, Ő mindig velünk tart! Sosem okoz csalódást. Ő mindig hű, hűséges társ. Ez az én tanúságtételem: boldog vagyok és hálás az elmúlt hatvan évért, amit az Úrral töltöttem. És még valami: menjetek előre!”

Ferenc pápa, mielőtt áldását adta a fiatalokra, megemlékezett a pakisztáni merénylet 70 áldozatáról, és arra kérte a jelenlévőket, hogy együtt imádkozzanak értük. „A pusztítás és a háború mindig rossz döntés, csak a béke útján építhetünk egy jobb világot. A kérdés az, hogy készek vagyunk-e megtenni mindent azért, hogy egy jobb világot építsünk? A Szűzanya segítsen mindig minket, hogy egy jobb világért munkálkodjunk, az építés útját, a béke útját járjuk, sosem a pusztítás és a háború útját” – fohászkodott végül Ferenc pápa, majd így köszönt el a fiataloktól: „Isten áldjon benneteket. Kérlek, imádkozzatok értem. És a viszontlátásra!”

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír