Pápai részvéttávirat a bolgár ortodox pátriárka halálára

Kitekintő – 2012. november 7., szerda | 9:17

November 6-án reggel, 98 éves korában elhunyt a bolgár ortodox egyház vezetője, Makszim pátriárka egy szófiai kórházban, ahol egy hónapja orvosi kezelésben részesült. A hírt a bolgár állami televízió jelentette be.

Részvéttáviratában XVI. Benedek pápa kifejezte: osztozik a bolgár ortodox egyház fájdalmában Makszim pátriárka halála miatt, aki sok éven át odaadással szolgálta az Urat és népét. A Szentatya visszaemlékezik arra, hogy a bolgár egyházi vezető Boldog II. János Pál pápát, 2002 májusában tett látogatása alkalmával, szívélyes fogadtatásban részesítette. Benedek pápa hálát ad az Úrnak azokért a jó kapcsolatokért, amelyeket a pátriárka ápolt a katolikus egyházzal; és reményének ad hangot, hogy ez tovább folytatódik az evangélium hirdetése érdekében.

Makszim pátriárka volt a legidősebb az autokefál (önálló) ortodox egyházak vezetői közül, életkorára és pátriárkai szolgálatára való tekintettel is. A pátriárka halálát követően a bolgár ortodox egyház szinódusa rendkívüli összejövetelt tart a temetési szertartás megszervezése érdekében.

A helyi katolikus egyház és a hívek nevében a püspöki konferencia elnöke, Hriszto Projkov püspök küldött részvéttáviratot a bolgár ortodox egyház szent szinódusának, amelyben „mély és őszinte sajnálatának ad hangot Makszim pátriárka halála miatt. Osztozva a gyászolók fájdalmában a katolikus hívek imáiról biztosítja az ortodox egyházat, hogy az Úr fogadja be lelkébe az elhunyt egyházi vezetőt”.

Makszim pátriárka 1914. október 29-én született, és 1971. július 4-én választották meg Bulgária pátriárkájává. A kommunista diktatúra egy időszakában, valamint a változások és a demokrácia útjára való lépés korában vezette a bolgár ortodox egyházat.

Az autokefál egyház 6,5 millió hívet számlál Bulgáriában, továbbá mintegy 2 millió emigrált hívet, akik a világ különböző részein élnek. Jelenleg a bolgár ortodox egyház szeretetközösségben van más ortodox egyházakkal, és a moszkvai, valamint a konstantinápolyi ökumenikus patriárkátus is elismeri.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír