Pápai szentmise a szeminaristákkal a madridi Almudena székesegyházban

Kitekintő – 2011. augusztus 20., szombat | 22:21

Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött meg a szertartás az Ifjúsági Világtalálkozón résztvevő számos püspök koncelebrálásával. A szentmise végén XVI. Benedek bejelentette, hogy a spanyol püspöki kar, a madridi bíboros érsek és világszerte számos főpásztor és hívő kérését elfogadva az egyetemes egyház doktorává avatja Avilai Keresztes Szent János papot.

XVI. Benedek homíliájában azt kérte a szeminaristáktól, hogy jól készüljenek fel arra, hogy Krisztus apostolai legyenek és Krisztushoz hasonlóan váljanak az emberek útitársaivá és szolgálóivá. Évekig tartó belső csendre, állandó imára, szorgalmas tanulásra és az egyház lelkipásztori struktúráiba való gondos beilleszkedésre van szükség ehhez. Az egyház közösség és intézmény, család és küldetés, amelyet Krisztus hozott létre a Szentlélek által. Ugyanakkor tagjaival az életszentségéből és bűneiből is áll, akik alkotják. Így akarta Isten, aki nem szégyelli a szegényeket és bűnösöket barátaivá és az emberi nem feltámadásának eszközeivé tenni.

Senki sem választja meg a közeget és azokat az embereket, akiknek küldetése szól. Minden időszaknak megvannak a saját problémái, de Isten mindig megadja a kegyelmet, hogy felvállaljuk azokat és túllépjünk rajtuk szeretettel és realitásérzékkel. Ezért a papnak minden körülmény között a jócselekedetek gyümölcseit kell meghoznia, szívében megélve a pappá szentelése napján elhangzott szavakat. A Krisztushoz való hasonulás azt jelenti, hogy egyre jobban azonosulunk Vele, aki értünk szolgává, pappá és áldozattá lett. Minden papnak egész életét erre a feladatra kell feltennie – hangsúlyozta a Szentatya.

A pápa arra buzdította a szeminaristákat: kérjék Jézust, hogy segítse őket abban, hogy hozzá hasonlóvá tudjanak válni, továbbá hogy a távolra szakadtak és a bűnösök segítségükkel megtérjenek és visszakerüljenek az egyenes útra. Kérjék, hogy Krisztus tanítsa meg nekik a betegek és a szegények mellett állást egyszerűséggel és nagylelkűséggel. Isten szeretetétől támogatva ne hagyják magukat megfélemlíteni egy olyan közegben, ahonnan ki akarják zárni Istent és ahol a hatalom, a birtoklás vagy az élvezetek jelentik a legfőbb kritériumokat, amelyekre a létezés épül. A mélyen Krisztusban gyökerező élet újdonságként jelenik majd meg, amely vonzza azokat, akik valóban keresik Istent, az igazságot és az igazságosságot – zárta homíliáját a Szentatya.

A szentmise végén XVI. Benedek bejelentette, hogy a spanyol püspöki kar, a madridi bíboros érsek és világszerte számos főpásztor és hívő kérését elfogadva az egyetemes egyház doktorává avatja Avilai Keresztes Szent János papot. A hír közzétételével a pápa annak a szándékának adott hangot, hogy e kiváló lelkipásztor szava és példája világosítsa meg a papokat és mindazokat, akik örömmel és reménnyel készülnek a papság szentségének felvételére. Arra hívott mindenkit, hogy fordítsa tekintetét e nagy szentre. Közbenjárását kérte a spanyol és a világ püspökeiért, a papokért és a szeminaristákért, hogy állhatatosak maradjanak a hitben, amelynek Keresztes Szent János a mestere volt, járja át szívüket Jézus Krisztus, a Jó Pásztor szeretete.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír