Papi évfolyam-találkozót tartottak Budapest-Terézvárosban

Hazai – 2021. november 24., szerda | 11:28

Papi évfolyam-találkozót tartottak november 22-én a harminc évvel ezelőtt, Esztergomban, illetve Veszprémben felszentelt papok a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban.

1991. június 15-én Paskai László bíboros, prímás, érsek hat, Szendi József veszprémi érsek négy diakónust szentelt pappá. A lelkipásztorok az egyházmegyei határok két évvel későbbi, 1993-ban történt rendezése után már öt különböző egyházmegyében szolgálnak, az ország legkülönbözőbb városaiban, de valamelyikük plébániáján minden évben  összegyűlnek június 15-e körül, majd pedig Krisztus király ünnepe alkalmából Budapesten. Ez utóbbi dátum a reverendába történt beöltözésük időpontjához kötődik.

Most november 22-én az egykori évfolyamból hatan jöttek el az Avilai Nagy Szent Teréz-templomba, hogy hálát adjanak az elmúlt harmincöt, illetve harminc esztendőért. A szentmise főcelebránsa Berta Tibor tábori püspök volt, vele együtt miséztek Ailer Gáspár budafoki, Hernádi László nagykőrösi, Juhász Gábor budapest-vizafogói plébánosok, Tóth Kálmán, a budapesti Szent Rita-templom plébánosa, valamint a vendéglátó, Horváth Zoltán István kanonok, esperes, terézvárosi plébános.

Horváth Zoltán a nap vértanú szentje, Szent Cecília és Szent Charbel maronita szerzetes közbenjárását kérte a koronavírus-járványtól való szabadulásért indított imakilenced részeként. (Szent Charbelről minden hónap 22-én, így ezen a napon is megemlékeztek a Teréz-templomban.)

A házigazda arról elmélkedett, hogy vajon mi a közös e két, egymástól távoli időben élt szent között. Szent Cecília az ókeresztény kori Rómában úgy élte hitvalló fiatal életét, hogy egész környezetét elvezette a Krisztusba vetett hitre. Amikor ezért szörnyen megkínozták, bátran vállalta a szenvedést égi Jegyeséért, akinek szüzességét ajánlotta fel. Még azt is elszenvedte, hogy lefejezzék. Szent Charbel pedig a 19. századi Libanonban élt szerzetesként, elkívánkozott a remeteség magányába, testét sanyargatva sokat szenvedett, majd küszködött betegségeivel. Azonban a szenvedések, a megpróbáltatások mindkettejük esetében megerősítette a hitüket és Krisztus iránti szeretetüket, nem pedig elvette.

A szentmisén a tíz szűzről szóló evangéliumi példázat hangzott el. Ebben Jézus elmondotta, lehetünk okosak vagy balgák; ha hiszünk a Vőlegény eljövetelében, és várjuk Őt, akkor lámpásainkban, még ha az olaj a szenvedés olaja is, élteti a lángot és meleget és fényt ad. A tíz pap, akik időről időre összegyűlnek, annak idején ugyanígy boldogan és lelkesedéssel adták oda életüket Krisztusnak és az ő Egyházának. Hivatásuk gyakorlása során nemcsak az öröm és a siker, a szépség olaja jutott nekik, hanem nagyon sok szenvedés is, de rá kellett jönniük, hogy mindezek Isten szeretetének megnyilvánulásai, amelyekkel vezetni akarja őket. Isten ezek segítségével éltette azt a lángot, mely néha csak pislákolt, néha pedig hatalmas lánggal égett, de ki nem aludt soha. Azért jöttek el ezen az estén, hogy hálát adjanak ezért a sok lelkipásztori örömért és szenvedésért.

Az évfolyamtársak a mise végén imádkoztak élő és elhunyt szüleikért, mindazokért a lelkipásztorokért, valamint szeretteikért, akik a papi hivatásukban mellettük álltak és segítették őket. Az áldás után az évfolyam-találkozó résztvevői kinyilvánították tiszteletüket a hívekkel együtt a Szent Charbel sírjáról való olajoskendő-ereklye előtt, végül az ilyenkor szokásos szentségimádás kezdődött, melyet kéthetente hétfőnként este 7-től 8-ig tartanak a templomban egész évben.

A papok, akik évente kétszer találkoznak, most is a fehér asztalnál folytatták az együttlétet, sok-sok vidám percet felidézve az esztergomi szemináriumi vagy éppen a sorkatonai élményeikből, de megosztották egymással mai örömeiket, sikereiket is, melyekben felfedezték Isten ajándékát és az elmúlt időszak szenvedéseit, küzdelmeit, csalódásait és nehézségeit is, melyekben együtt keresték Isten szeretetét papjai iránt.

Forrás: Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia

Fotó: Topor Márta

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria