Papi rekollekciót tartottak Győrben a szinodális folyamat jegyében

Hazai – 2021. december 9., csütörtök | 14:33

December 6-án tartották ebben az évben az utolsó papi rekollekciót Győrben. A járványhelyzet miatt online felületen is bekapcsolódhatott a lelkinapba az egyházmegye papsága. A téma a novemberi alkalom folytatásaként ezúttal is a szinodalitás volt.

A napközi imaóra elimádkozása után Kálmán Imre püspöki irodaigazgató A kommunikáció szerepe a szinodális folyamatban címmel tartott előadást.

A kommunikáció alapja, hogy Isten szentháromságos valósága magában kommunió, azaz közösség.

Az Atya és a Fiú közti szüntelen párbeszéd a Szentlélek. A teremtés óta Isten közölni akarja önmagát, és a megtestesülésben válik ez teljessé. Azzal, hogy elküldte a Szentlelket, belekapcsolta az embereket is ebbe a közösségbe.

Az előadó kitért Carlo Maria Martini két lelkipásztori levelére is. Az 1990-ben megjelent Effata, nyílj meg! címmel a siketnéma meggyógyítására utalt az egykori milánói bíboros érsek, aki azt javasolja, hogy először is meg kell hallgatni Istent és meg kell ismerni a körülöttünk lévő világ gondját, baját, mert csak így jutunk el Istenhez és az emberekhez. Majd szemlélődve hagyni kell, hogy Jézus megérintsen és meggyógyítson minket. Ezt követően lehet csak cselekedni és újra megnyitni a kommunikációs csatornákat. Martini bíboros levelében

Máriát kommunikációs ikonnak nevezi, aki teljesen eszköztelen volt, mégis rajta keresztül érkezett el Isten az egész emberiséghez.

A köntös szegélye címmel 1991-ben kiadott lelkipásztori levél egy másik szentírási történetre utal. Eszerint amikor a tömegkommunikációs eszközök és az Egyház találkozik, akkor olyasmi történik, mint a vérfolyásos asszony meggyógyításakor.

Az Egyháznak a kommunikáció gyakorlott művelőjévé kell válnia, elő kell mozdítania egy olyan gondolkodásmódot, amely nyitottabb az információra.

Az Egyháznak elsősorban prófétai és nevelő szerepet kell játszania, fel kell használnia a média adta lehetőséget az örömhír továbbadására. Vonzóvá kell tenni Isten igéjét akkor, amikor lehetőség van megszólalni.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria