Papszenteléssel ünnepelték Szent Asztrik érsek ünnepét Kalocsán

Hazai – 2019. november 13., szerda | 17:34

Évek óta hagyományosan november 12-én ünneplik Kalocsán Szent Asztrik első kalocsai érsek ünnepét. Az idei szentmise keretében Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lektorrá avatta Farkas Tibor papnövendéket, diakonátusra jelölte Kullai Attila, valamint Márton Arnold papnövendékeket, és áldozópappá szentelte Stefszki Ferenc diakónust.

Az ünnepi szentmisén koncelebrált Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, a budapesti Szent István-bazilika plébánosa is.

Az érsek beszédének kezdetén az avatandókhoz és a szentelendőhöz fordult, elmélkedésében a keresztény, valamint a papi hivatást a korona jelképével kötötte össze. Szent Asztrik érsekről annyit mindenki tud, hogy ő volt az, akit Szent István király elküldött II. Szilveszter pápához, hogy kérjen tőle az ország számára koronát, s azt áldja is meg. A korona mint fejdísz egyes történészek szerint úgy alakult ki, hogy amikor szertartás keretében felkenték az uralkodókat, olajat öntöttek a fejükre, s hogy a szemükbe ne csorogjon a drága anyag, szalagot kötöttek a fejükre. Ez a szalag az idők folyamán egyre díszesebb lett. A mi európai kultúránkban a teljességet, a megdicsőülést is jelképezi a korona. A Szentírásban nemcsak ténylegesen megkoronázott királyokról van szó, hanem a végső dicsőséges korona elnyeréséről is, amit az örök élettel azonosítunk.

Az érsek Krisztus főpapságáról elmélkedett. A papság szentsége az Örök Főpaphoz, Jézus Krisztushoz köt bennünket, keresztényeket. Mikor őt királyként ábrázolják, töviskorona van a fején, de a Zsidókhoz írt levélben – amely Krisztus főpapságát állítja elénk – azt olvassuk, hogy „a halál elfogadásáért a dicsőség és nagyság koronájában részesült, mert Isten irgalmas akaratából mindenkiért megízlelte a halált”. Jézus azáltal, hogy odaadta életét, a legteljesebb papi művét, a feláldozást vitte végbe, melynek elővételezése és szüntelen megjelenítése maga a szentmise.

A megkoronázott Krisztus megígéri mindenkinek az örök élet koronáját. Szent Pál apostol Timóteusnak, legkedvesebb tanítványának testamentumot hagyott. Feladatot bízott rá, mely egybevág Jézus utolsó parancsával, a missziós paranccsal. Hirdetni kell az igét, nincs mire várni. Az igehirdetés mellett a hűség, a hit megőrzése is elengedhetetlen. Az ilyen apostoli élet az örök élet koronáját nyeri el.

Az érsek ezt követően Szent Pál missziós tanítását ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. „Az evangélium továbbadása örök feladatunk” – mondta. Szent Pál tapasztalata az, hogy az emberek nem fogadják ezt mindig jó szívvel. Athén főterén is visszautasították, amikor a leglényegesebb információkat adta át. Jézus maga is megélte ezt a kudarcot. A kenyérszaporításkor, amíg az embereket jóllakatta, még királlyá is akarták tenni, de amikor szavai hitet követeltek, eltávolodtak tőle az emberek. Még az apostolok is megtántorodtak, de Péter megtette a nagy hitvallást: „Neked örök életet adó igéid vannak.” Ez az evangélium lényege. Sok témáról szólhatunk, hiszen a Szentírás gazdag tanítást ad nekünk, de ha kihagyjuk, hogy Krisztus feltámadt, és van örök élet, akkor a lényeget hagyjuk ki.

Ez hitet próbáló kijelentés. A pap életében a legnagyobb tragédia, ha elveszíti a hitét. Amikor hitünk van, akkor gyarlóságunk ellenére megmaradunk, és állhatatosan hirdetjük az evangéliumot. A hűség akkor kezdődik, amikor nincs kedvünk mindehhez. Végsőkig ki kell tartanunk a hitben – hangsúlyozta a kalocsai érsek.

A szertartás a felolvasói szolgálat kisebb rendjének kiszolgáltatásával, majd a jelöléssel folytatódott. A papságra jelölt diakónus felett az Egyház ősi szokása szerint elénekelték a Mindenszentek litániáját, majd a kézrátétel és a felszentelő ima által részesült a papi rendben. Felöltötte a miseruhát, majd kezét az Egyház felszentelő olajával kenték meg, és az érsek átadta a szent nép áldozati adományait is. Az Eucharisztia liturgiájában már áldozópapként koncelebrált és mutatta be a legszentebb áldozatot.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria