A patriotizmus itáliai mintáiról tanácskoznak a Római Magyar Akadémián

Kitekintő – 2013. november 22., péntek | 11:32

Nemzetközi tudományos konferenciát tartanak a Római Magyar Akadémián, 2013. november 22-én Historia Triplex - A magyar és horvát patriotizmus itáliai mintái és forrásai címmel.

„A nemzet kitalált közösség” – hangzott nemrégiben a patriotizmus minden formáját elítélő, a nacionalizmus csíráit is veszedelmesnek bélyegző ideológiai verdikt „tudományos” igazolása. A jelen tanácskozás a kérdés komoly vizsgálatához elengedhetetlen iróniával kérdez rá: kik, mikor és miért találták ki? Itáliai–horvát–magyar vonatkozásban a modern nemzettudatok genezisének vizsgálata „hármas históriát” feltételez, méghozzá több értelemben is.

Az itáliai–horvát–magyar humanista kulturális érintkezések történetét a művészettörténészek, irodalomtörténészek már a 19. század óta folyamatosan tanulmányozzák, ám a patriotizmus eszmetörténeti kérdései, s kiemelten annak reneszánsz–koraújkori vonatkozásai eddig ritkán kerültek a kutatás figyelmének fókuszába. Az itáliai–horvát–magyar kulturális érintkezéseket a katolikus megújulás a trienti zsinat után felélénkítette, sőt a pápai állam területén működő kollégiumok, akadémiák révén a 17. században a korábbiakhoz képest tömegessé tette. Mindez nem maradt hatás nélkül a premodern patrióta, protonacionalista eszmék horvátok (dalmátok, raguzaiak, bosnyákok) és magyarok közötti megjelenésére sem.

A jelen tanácskozás résztvevői, magyar, horvát, olasz, osztrák és amerikai tudósok, összesen tizenhárom előadásban, e sok kölcsönhatással egymásba fonódó hármas história szálait próbálják felfejteni: a korai patriotizmusokat és kései hatásuk visszfényét kívánják vizsgálni és megvitatni – hármas, itáliai–horvát–magyar tükröt tartva magunk elé. A konferencián szó lesz a reneszánsz politikai gondolkodás hatásáról az adriai térségben, a római és bolognai horvát és magyar egyházi intézmények nemzetformáló szerepéről, a magyar és horvát patriotizmus kölcsönhatásairól, a dalmáciai és isztriai nemzeti mozgalmakról a 19. században.

A szakmai tanácskozás jelentőségét mutatja, hogy a megnyitóján részt vesz és köszöntőt mond Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. A konferenciát a Balassi Intézet–Római Magyar Akadémia a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával szervezte, az esemény felett védnökséget vállalt Horvátország Olaszországi Nagykövetsége, a Római Amerikai Akadémia, a Római „La Sapienza” Tudományegyetem, a Dalmát Helytörténeti Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja – áll a konferenciáról kiadott sajtóközleményben.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír