Péter és András nyomában – Ferenc pápa testvéri jókívánságokat küldött Bartholomaiosz pátriárkának

Ferenc pápa – 2021. november 30., kedd | 18:22

Szent András apostol, a Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarchátus védőszentje ünnepe alkalmából Ferenc pápa november 30-án üzenetet küldött Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának, Szent Péter és Szent András apostol testvérek közbenjárását kérve az egyházak közötti teljes közösség felé vezető úton.

Andrásnak, az első meghívott apostolnak, Péter apostol testvérének, a konstantinápolyi egyház és az ökumenikus patriarchátus védőszentjének ünnepe alkalmából Ferenc pápa gondolatai – mint írja – Krisztusban szeretett testvére, illetve azon egyház felé fordulnak, melynek vezetését az Úr Jézus, „a juhok nagy Pásztora” (Zsid 13,20) a pátriárka szolgálatára bízta. A pápa ezt nemcsak testvéri barátságukra tekintettel teszi, hanem a római egyház és a konstantinápolyi egyház közötti ősi és mélységes hitbeli, valamint a szeretetkapcsolatra tekintettel is. Ferenc pápa lelki közelségének jeleként küldöttséget küldött Fanarba, Isztambul főleg görögök lakta részébe, hogy az ökumenikus pátriárkának, valamint a Szent András apostol emlékére Isteni Liturgiára összegyűlt papságnak, szerzeteseknek és világi híveknek kifejezze jókívánságait.

Ferenc pápa örömmel emlékezett vissza, hogy a pátriárka legutóbbi római látogatásakor, miközben megosztották egymással a világ jelenével és jövőjével kapcsolatos aggodalmaikat, kifejezésre juttatták közös elkötelezettségüket az egész emberi család kulcsfontosságú kérdései iránt, beleértve a teremtésvédelem, a jövő nemzedékek nevelése és a különböző vallási hagyományok közötti párbeszéd és békére törekvés kérdéseit.

Egyházaik pásztoraiként együtt erősítik azt a mély köteléket, amely már most is összeköti őket, hiszen közös felelősségük, hogy válaszoljanak az aktuális kihívásokra a mindenség teremtő Atyjába, az emberekért meghalt és feltámadott megváltó Fiúba és az életadó Szentlélekbe vetett hit erejében. Ebben a hitben egyesülve arra törekednek, hogy láthatóvá tegyék egymással való közösségüket. A pápa elismeri, hogy továbbra is maradnak még tisztázandó kérdések a folyamatban lévő teológiai párbeszéd útján, de reméli, a katolikusok és az ortodoxok egyre inkább együttműködhetnek azon területeken, ahol a közös munka nemcsak lehetséges, hanem elengedhetetlen is.

Ferenc pápa Krisztusban szeretett testvérének üzeni, hogy védőszentjeik, Péter és András szent apostol testvérek közbenjárását kéri az egyházaik közötti teljes közösség felé vezető úton. A teljes egység, amelyre vágynak, természetesen Isten ajándéka a Szentlélek kegyelme által. A pápa az Úr segítségét kéri, hogy készek legyenek elfogadni ezt az ajándékot imádsággal, belső megtéréssel, nyitottan a bűnbocsánatra. Ezekkel a szívből jövő érzésekkel újítja meg Ferenc pápa jókívánságait Szent András ünnepén és küldi üdvözletét Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának.

*

Hagyomány, hogy Szent Péter és Szent Pál ünnepére, június 29-re a Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarchátus delegációt küld a vatikáni ünnepi szertartásra. Az ortodoxok kiemelkedő liturgikus ünnepén, Szent András napján, november 30-án ugyanígy szentszéki küldöttség látogat a konstantinápolyi patriarchátus szertartásaira.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria