Pro Cultura Christiana díj

Nézőpont – 2005. június 8., szerda | 15:14

A díj olyan személyek elismerése, akik a művészet és a kultúra ügyét kimagasló tevékenységükkel, elkötelezett keresztény életük példájának felmutatásával is képviselik és szolgálják.

 2005-ben a díjat Keresztes Lászlóné Várhelyi Ilona egyetemi tanár, a debreceni Irodalmi Múzeum igazgatója és Kellermayer Miklós, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Kémiai Intézetének professzora kapta.

Keresztes Lászlónénak a kitüntetéssel a konferencia tiszteletét és köszönetét kívánja kifejezni azért az elkötelezett munkáért, amelyet az Egyház, a kultúra és a közélet kapcsolatának előmozdításáért végzett. Az Egyház küldetését a templomfalakon kívül is megjelentette. Gyimesfelsőlokon zarándokházat szerveztek, amelyből középiskola lett. Sokrétű munkával segítette az egyházmegyei zsinat létrejöttét és munkáját. Irodalmi munkássága segíti a vallásos sajtó terjedését, a krisztusi szemlélet jelenlétét a világi médiában is.

Keresztes Lászlóné Várhelyi Ilona 1945-ben született Felsővadászon. 1990-ben kezdeményezte a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége debreceni szervezetének megalapítását, melynek 1998-ig elnöke volt. Előadássorozatok, zarándoklatok és más rendezvények szervezésével élénkítette a helyi keresztény értelmiség szerepvállalását.

1992-ben a vezetése alatt működő KÉSZ csoport Sziklára Épített Ház néven alapítványt hozott létre. Az alapítvány Gyimesfelsőlokon zarándokházat épített, ami jelenleg a gyimes-völgyi és moldvai csángók magyar nyelvű iskolájaként működik.

A debreceni Szent Anna-székesegyház képviselőtestületének világi elnökeként az egyházmegyei zsinat egyik szervezője volt. Szívén viseli a katolikus műemlékek és egyházi értékek rendben tartását. Jelentős szerepet vállalt a debreceni egyházi iskolák megszervezésében, a hitoktatók képzésében.

1991-ben újraindította a negyedévenként megjelenő Debreceni Katolikus Figyelőt, melynek szerkesztését azóta is maga irányítja. Országos viszonylatban is ismert irodalmi munkásága, társszerkesztője a Távlatok című folyóiratnak.

Kellermayer Miklósnak a kitüntetéssel a konferencia tiszteletét és köszönetét kívánja kifejezni azért az elkötelezett munkáért, amelyet hazánkért és az Egyházért végzett. Mindig szem előtt tartotta a hit és a tudomány sokrétű kapcsolatának ápolását. Orvosi és oktatói munkájával az életet szolgálta, és ezzel a természetfeletti életre is ráirányította mindazok figyelmét, akikkel kapcsolatba került. Szívügyének tartotta az orvosi felsőoktatás színvonalának és nemzetközi rangjának őrzését is.

Kellermayer Miklós 1939-ben született Budapesten. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát, majd az egyetem Klinikai Kémiai Intézetében dolgozott. 1972-ben, majd 1981-82-ben a houstoni Baylor Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani, illetve Élettani Intézetének volt kutató docense. 1993-ban Szentgyörgyi Albert-díjjal tüntették ki. A Szent Sír Lovagrend tagja.

A Szent Ágoston Egyházközség és az Összefogás Pécsért Egyesület elnökeként részt vesz a város társadalmi életében, és a keresztény eszmék megerősödéséért dolgozik.

MKPK Sajtóiroda/Magyar Kurír

A díjátadásról a Hírek rovatban olvashatnak bővebben.