Püspöki szinódus: egységesen kell keresni a megoldást a családpasztoráció kihívásaira

Kitekintő – 2013. október 10., csütörtök | 9:34

A 2014-es rendkívüli püspöki szinódus: az egyháznak egységesen kell keresnie a megoldást a családpasztoráció kihívásaira, mint amilyen az elváltak és újraházasodottak esete – mondta Federico Lombardi SJ válaszul a freiburgi egyházmegye lelkipásztori hivatala Nyújtsunk kezet! címmel  kiadott dokumentumára, amely az elváltak és újraházasodottak pasztorációjával foglalkozik.

Amint arról már hírt adtunk, Ferenc pápa meghirdette a püspöki szinódus III. rendkívüli közgyűlését, A családpasztoráció kihívásai az evangelizáció összefüggésében címmel. A szinódust a Vatikánban 2014. október 5. és 19. között tartják.

Federico Lombardi SJ nagy jelentőségűnek nevezte a rendkívüli szinódus meghirdetését. A Szentatya kifejezi abbéli szándékát, hogy a világ különböző részeit képviselő püspökök részvételével mélyítse el a család kérdését. Helyénvaló, hogy az Egyház együtt elmélkedjen és imádkozzon, valamint közös lelkipásztori intézkedéseket hozzon a legfontosabb témákban - mint amilyen a családpasztoráció -, a pápa és a püspökök irányításával. A rendkívüli szinódus meghirdetése világosan ebbe az irányba mutat – mondta a szóvivő. 

Lombardi, utalva arra a dokumentumra, amelyet a freiburgi egyházmegye egyik lelkipásztori hivatala adott ki az elváltak és újraházasodottak kérdésére vonatkozóan, megjegyezte: Ebben az összefüggésben zavart okozhat olyan lelkipásztori megoldások felvetése, amelyek egyes személyek vagy helyi intézmények részéről fogalmazódnak meg. Hangsúlyozni kell az egyházi közösség teljes egységben való előrehaladásának jelentőségét.

Ferenc pápa több ízben felhívta a figyelmet a család témakörének jelentőségére, különösen ami a házasságok semmissé tételét és a második házasságokat illeti. Ezt a problémát már XVI. Benedek pápa is a szívén viselte - emlékeztetett rá maga Ferenc pápa szeptember 16-án, amikor találkozott a római papsággal.

Szabad-e áldozniuk vagy sem? A kérdést nem lehet így leegyszerűsíteni, mert aki ezt teszi, az nem érti a probléma lényegét - figyelmeztet Ferenc pápa. Az Egyház felelősségének súlyos kérdése ez, amellyel az érintett családoknak tartozik. Az Egyháznak most tennie kell valamit, hogy megoldja a házasságok semmisségének problémáját. Ez a lét valódi perifériája - jegyzi meg a pápa.

2014 októberében lesz tehát a családpasztoráció kihívásaival foglalkozó nagy egyházi esemény, a püspöki szinódus III. rendkívüli közgyűlése. Az elsőt 1969-ben tartották a püspöki konferenciák és a püspöki kollegialitás témájáról. A második 1985-ben zajlott, akkor azt vizsgálták meg, miként sikerült átültetni a gyakorlatba a II. Vatikáni Zsinat intézkedéseit.

A püspöki szinódus rendes illetve rendkívüli közgyűléseinek összehívását a szinódusi szabályzat negyedik pontja határozza meg. Eszerint akkor hívnak össze rendkívüli közgyűlést, ha a tárgyalandó téma gyors megoldást sürget, míg rendes közgyűlést az Egyház javával közvetlenül kapcsolatos ügyekben tartanak.

A rendkívüli szinóduson részt vesznek: a keleti katolikus egyházak pátriárkái, nagyérsekei, sui iuris metropolitái, valamint az egyes nemzeti püspöki konferenciák elnökei, a több nemzetet egybefogó püspöki konferenciák elnökei (amelyeknek nincs saját nemzeti püspöki konferenciájuk), három szerzetes a klerikusi szerzetesi intézmények képviseletében, akiket a legfőbb szerzetesi elöljárók uniója választ meg, továbbá a Római Kúria dikasztériumainak vezetői.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír