Püspöki Szinódus: hatásköröket rendez át XVI. Benedek a Vatikánban

Kitekintő – 2012. október 27., szombat | 16:30

Szombaton, október 27-én reggel 9 órakor a Szentatya jelenlétében vette kezdetét a Püspöki Szinódus 22. általános ülése, amelyen megszavazták az 58 végső javaslatot. A pápa is beszédet mondott.

A szombat reggeli ülésen Monsengwo Pasinya kongói bíboros, Kinshasa érseke köszöntötte XVI. Benedek pápát, aki beszédet mondott. A Szentatya bejelentette, hogy a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció hatásköréből a Papi Kongregáció hatáskörébe helyezi át a szemináriumokat, valamint a katekézisre vonatkozó illetékességet a Papi Kongregáció helyett az Új Evangelizációt Előmozdító Pápai Tanácsra bízza.

A Szentatya a későbbiekben motu proprio, azaz apostoli levél formájában határozza majd meg az egyes feladatköröket és megbízatásokat. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy kísérje el a Római Kúria három dikasztériumát fontos küldetésükben, az egész egyház együttműködése mellett – buzdított a pápa.

Ezután A szentatya legjobb kívánságait fejezte ki az új bíborosoknak. Mint mondta: ezzel a kis konzisztóriummal kívánta kiegészíteni a februári konzisztóriumot, éppen az új evangelizációval összefüggésben, rámutatva az egyház egyetemességére: az egyház minden népé, minden nyelven beszél, mindig pünkösdi egyház. Nem egyetlen földrész egyháza, hanem egyetemes egyház. A Szentatyának a hat új bíboros kreálásával éppen az volt a törekvése, hogy kifejezze az egyház egyetemességét, amelyet ez a szinódus is jól tükröz.

-Számomra valóban tanulságos, vigasztaló és bátorító volt, hogy láthattam az egyetemes egyház arculatát, szenvedéseivel, fenyegető veszélyeivel és örömeivel együtt, valamint az Úr jelenlétének megtapasztalásával még a nehéz helyzetekben is – mondta XVI. Benedek pápa.
Az egyház ma is növekedik és él – folytatta beszédét, külön kiemelve Kambodzsa és Norvégia példáját.

A Szentatya köszönetét fejezte ki a szinódusi atyáknak, és külön megköszönve a szinódusi elnökök tevékenységét, akik kedvesen, de határozottan vezették a munkát, és a relátorokét, akik éjjel-nappal dolgoztak. „Azt hiszem, hogy kissé ellenkezik a természetjoggal, hogy éjszaka is dolgoznak, de ha szívesen teszik, akkor hálával kell ezt megköszönnünk nekik. És természetesen köszönet jár szinódusi főtitkárunknak, fáradhatatlan, ötletekben gazdag munkájáért” – fogalmazott XVI. Benedek.

-Ezek a javaslatok most már bizonyítékok, ajándék, amelyeket én kaptam mindannyiunk számára, hogy feldolgozzam őket egy dokumentumban, amely az életből származik, és amelynek életet kell fakasztania. Ezt reméljük és ezért imádkozunk. Mindenképpen az Úr segítségével haladjunk előre. Köszönöm mindnyájatoknak – sokan novemberben, a konzisztóriumon ismét viszontlátjuk egymást – fejezte be utolsó szinódusi felszólalását XVI. Benedek pápa.

Október 28-án, vasárnap fél 10 órai kezdettel mutatja be XVI. Benedek a Szent Péter bazilikában a szinódust lezáró szentmisét.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír