Santo Domingóban megünnepelték az Altagraciai Szűzanya megkoronázásának centenáriumát

Kitekintő – 2022. augusztus 18., csütörtök | 9:51

Edgar Peña Parra érsek, a vatikáni Államtitkárság általános ügyekért felelős helyettese zárta ünnepi szentmisével augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a dominikai Santo Domingo olimpiai stadionjában az Altagraciai Szűzanya megkoronázásának századik évfordulója alkalmából tartott jubileumi megemlékezéseket.

Beszédében tolmácsolta Ferenc pápa üdvözletét, aki tisztelete jeléül aranyrózsát ajándékozott a Szűzanyának. A híres zarándokhely kegyképe a gyermek Jézust ábrázolja édesanyjával és nevelőatyjával együtt.

A helyettes államtitkár hétfőn délelőtt találkozott a helyi állami vezetés képviselőivel Puerta del Condéban, ahol pontosan száz éve, 1922. augusztus 15-én koronázták meg az Altagraciai Szűzanya kegyképét. Edgar Peña Parra érsek a Szűzanya elé helyezte a Ferenc pápa által küldött aranyrózsát, aki ezzel a gesztussal akart lelkileg kapcsolódni a helyi hívek Mária-tiszteletéhez. „Az aranyrózsa felajánlása ősi tiszteletadás a Mennyek Királynője előtt, amelyet a pápák kivételesen adományoznak nagy köztiszteletben álló kegyképeknek és kegyszobroknak olyan különleges pillanatokban, mint amilyen a megkoronázás századik évfordulója” – hangsúlyozta a helyettes államtitkár. „Az aranyrózsa olyan virágot jelképez, amely nem hervad el és egyúttal az egész dominikai népet képviseli, mely azért zarándokol ide évszázadok óta, hogy az Altagraciai Szent Szüzet tisztelje, hogy rábízza az életét, a vágyait, és hogy közbenjárását kérje szükségleteiért… Valahányszor megpillantjátok ezt az aranyrózsát a Szent Szűz mellett, mindig emlékezzetek a Szentatyára is, imádkozzatok érte és az egyetemes Egyházért is, amely a mi Anyánk” – kérte.

A dominikai vezetőkkel való találkozása során a pápa legátusa azt nyilatkozta, hogy „a Szűzanya megkoronázása a helyi hívek és minden jóakaratú férfi és nő bizalmát és tiszteletét fejezi ki, hiszen ők megtapasztalhatták az Altagraciai Szűzanya közbenjárását és könyörgéseit a nemzet történelmének magasztos és vészterhes pillanataiban is. A Szűzanya megerősítette őket testvéri kapcsolataik ápolásában, egymás és mások jogainak tiszteletben tartásával, valamint a leggyengébbek szükségleteire való odafigyeléssel”.

A szentszéki helyettes államtitkár emlékeztetett, hogy Ferenc pápa különleges küldöttévé nevezte ki, hogy képviselje őt az Altagraciai Szűzanya kegyképe megkoronázásának századik évfordulóján, és „vigye el a helyi egyházba szeretetét és közelségét minden dominikai lakoshoz”. Parra érsek, felidézve az ország történelmét, megismételte, amit Ferenc pápa írt a Querida Amazonia kezdetű apostoli buzdításában a gyarmatosításról, amely „nem áll meg, csak sok helyen átalakul, álcázza és elrejti magát”. A pápai legátus pontosította, hogy

az ideológiai gyarmatosítás szemben áll a mai világ valóságával, és elfojtja a népek saját értékeikhez való természetes kötődését. Arra irányul, hogy felszámolja hagyományaikat, történelmüket és vallási kapcsolataikat.”

Mindez pedig súlyosan érinti a latin-amerikai népeket. „Ébernek kell lennünk, mert ez az ideológiai gyarmatosítás az emberi élet szent értékének megsemmisítésére törekszik, amely élet pedig szent annak kezdetétől fogva egészen a természetes végéig. Megátalkodottan kitart a család alapvető szerepének a lerombolásában, és megpróbálja lerombolni a család mint a társadalom alapvető sejtje jelentőségét, ami a népek egészséges növekedéséhez szükséges.” Ezentúl pedig megpróbálja „ellopni a fiatalabb nemzedékek jövőjét, miközben egy olyan bizonytalan utat javasol, amelyet csak az átmenet esetlegessége és ideiglenessége jellemez”.

„Ezért kérjük most az Altagraciai Szűzanya közbenjárását, hogy a Dominikai Köztársaság és az összes amerikai ország nyerje el azt a kegyelmet, hogy az élet, és ne a halál mellett döntsön, hogy erősítse és védje a családot, és tegyen meg mindent azért, hogy a fiataloknak reményteli jövőt kínáljon!”

A jubileumi ünnepségsorozat záró szentmiséjének homíliájában Parra érsek felhívta a figyelmet arra, hogy az Altagraciai Szűzanya éber és szeretetteljes jelenlétével 1514 óta folyamatosan kíséri az egész dominikai népet, az élet hatalmas gazdagságát sarjasztja ki a szívekben az ő isteni Fia, Jézus fényével és kegyelmével”. Az érsek átadta a Szentatya szeretetteljes ölelését, üdvözletét és áldását a jelen lévő püspököknek, papoknak, az összes hívőnek és a hatóságok képviselőinek. Utalt az Altagraciai Szűzanya kegyképén látható jelenetre, „amely arra hív bennünket, hogy a jászol alázatában imádjuk a Gyermek Jézust, akit Mária Anya és Szent József szeretettel gondoznak”.

A pápai küldött számára a kegykép „az élet és a család értékének elsőbbségére tanít”, mely egyben „védelem és felhívás az emberek élete és méltósága mellett, tekintet nélkül minden különbségtételre, mivel mindannyian ugyanannak az Atyaistennek a gyermekei és Szűz Mária anyának a gyermekei vagyunk, akik egyúttal mind testvérek Jézus Krisztusban”. Parra érsek emlékeztetett a Dominikai Köztársaság alkotmányára, amely az életet a legelső megvédendő értéknek tekinti, egyúttal a 37. cikkelyében azt „a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig sérthetetlennek tartja”. „Ilyen módon a kegykép egyben az életet védő polgári jog védelmét is szolgálja”, benne „a család intézményével és a családi kötelékekkel, amelyeket manapság súlyosan próbára tesznek, lebecsülnek és peremre szorítanak. Ennek ellenére a család jelenti továbbra is a legerősebb biztonságot és a legerősebb támaszt az egész emberi közösség és a társadalom életében”. „A család egyúttal a családegyház jelképe is, ahol a hit első leckéit megtanuljuk” – idézett az érsek a Santo Domingo dokumentumból, amely kimondja:

A család küldetése az, hogy „családegyházzá” legyünk, amely befogadja, megéli, megünnepli és hirdeti is Isten Igéjét.

Majd mindenkit arra buzdított, hogy minden erejével támogassa a családot és védelmezze mindattól, ami a szépségét veszélyezteti.

„Az Altagraciai Szűzanya kegyképe a dominikai nők és férfiak tökéletes képe, akik jó anyaként és jó apaként szeretettel, elszántsággal és bátor hittel fogadják a felelősséggel járó anyaság és apaság kihívásait” – jegyezte meg a helyettes államtitkár, leszögezve, hogy „az emberi lénnyel való rossz bánásmód egyszerre erkölcstelen és törvénytelen is”. Ez az üzenet „mindig aktuális, nincs lejárati dátuma, és ezért minden helyen, minden korban, minden férfi és nő számára érvényes”.

Végül Parra érsek „Ferenc pápa nevében arra buzdította a dominikai híveket, hogy minél nagyobb odaadással ragaszkodjanak Krisztushoz, Mária anyai szeretetétől is lángra lobbanva, és továbbra is növekedjenek hitük titkának hűséges szolgálatában”. Homíliája végén az érsek imádkozott a Szűzanyához, hogy járjon közben különösen a fiatalokért, az idősekért, a szegényekért és a szenvedőkért, és továbbra is védelmezze a meg nem születetteket és minden családot.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria