Spányi Antal püspök megáldotta a megújult martonvásári Szent László Katolikus Óvodát

Hazai – 2021. október 23., szombat | 18:07

A székesfehérvári megyéspüspök október 12-én ünnepélyes keretek között áldotta meg a martonvásári Szent László Katolikus Óvodát, amely egy új tornaszobával és megújult udvarral várja a gyermekeket. Az ünnepség a most felépült tornaszobában – október lévén – a Szűzanyát magasztaló köszöntéssel, majd az óvodások népi játékfűzésével kezdődött.

A főpásztort és az ünnepségen megjelenteket az óvoda püspöki biztosa, Kovács Zoltán plébános köszöntötte, aki nagy örömét fejezte ki az intézményben történt fejlesztésekért. Az óvodát „virágzó színfoltnak” nevezte Martonvásár intézményeinek palettáján, s Levente Péter előadóművészt idézve hangsúlyozta az óvodáskorú gyermekekkel való foglalkozás fontosságát, hiszen ebben a korban  formálható leginkább a gyermek, vagyis az óvodáskor kiemelten fontos a gyermeknevelésben. Felhívta a figyelmet az óvoda és a szülők közötti szoros együttműködésre, hiszen ez az alapja a katolikus keresztény nevelésnek, hogy a krisztusi emberré válás útján járva, szellemileg és lelkileg is olyan emberré válhassanak a gyermekek, akik megállják a helyüket az életben.

A püspöki biztos beszédét követően Kupi Mariann intézményvezető köszöntötte az egyházmegye képviselőit, a város polgármesterét, intézményvezetőket és az ünnepségre egybegyűlteket. Beszédében visszaemlékezett a négy évvel ezelőtti óvodaátadó ünnepségre és annak felemelő pillanataira, melyet elmondása szerint hazatérésként élt meg az óvoda közössége, és elmondta, hogy egy több évtizedes szándék valósult meg a tornaszoba felépülésével, melyre nagy szükség volt. A tornaszobával az elsődleges céljuk az volt, hogy helyben valósulhasson meg az óvodások mozgásos tevékenysége. Beszédében az igazgató kitért arra is, hogy az óvoda építése, szépítése, korszerűsítése folyamatos és állandó feladat, hiszen feladata van az intézménynek a rá bízottakkal, és ehhez a szükséges feltételeket biztosítani kell. „Épüljetek lelki házzá!” – hangzott el, utalva a fizikai és lelki építkezés elengedhetetlen tényére, mindezt a jó Istenre bízva.

Az ünnepségen részt vett Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere is, akinek Spányi Antal megyéspüspök köszönetét fejezte ki a városban működő intézmények közötti jó együttműködésért.

A főpásztor megáldotta az óvodát és egész közösségét, hogy továbbra is az örök emberi értékek mentén folytassák pedagógiai hivatásukat, nevelő munkájukat, az óvodát átható katolikus keresztény szellemben. Az áldás után a püspök meglátogatta a csoportszobákba járó gyermekeket, bekapcsolódott egy közös játékba, közös beszélgetésbe.

Kovács Zoltán püspöki biztos és Kupi Mariann intézményvezető egyaránt köszönetét fejezte ki Spányi Antal püspöknek az óvodát kísérő és támogató szeretetétéért, gondoskodásáért, valamint azért, hogy küldetésének tekinti a legkisebbek nevelését is az egyházmegyében.

Szöveg: Noske Richárdné Krisztina

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria