Studia Monastica tanulmányi napokat tartottak Pannonhalmán

Megszentelt élet – 2016. augusztus 15., hétfő | 10:58

Augusztus 8-án és 9-én a Pannonhalmi Főapátságban immár tizenkettedik alkalommal került sor a szerzetesi tanulmányi napokra.

Az évente megrendezett találkozó jó alkalom, hogy a témát mindig más oldalról megközelítve, az előadások és beszélgetések során a magyar bencés közösségek tagjai a szerzetesélet teológiájáról közösen gondolkodjanak.

Luigi Gioia olasz bencés, a két nap előadója a szerzetesélet zsinat utáni megújítása és a monasztikus élet bölcsességi jellege köré szervezte előadásait. Elméleti alapvetésében a bölcsesség szentírási hagyománya alapján rámutatott arra a finom munkára, ahogyan a II. vatikáni zsinat dokumentumai igyekeznek újrafogalmazni az egyház misztériumát, vagyis azt a kapcsolatot, ami Isten népének identitását Istenhez kapcsolva határozza meg. Hangsúlyozta, hogy van három alapérték, aminek a zsinat szerint az egyház világban való jelenlétét és cselekvését a mai kor posztmodern társadalmi közegében meg kellene határoznia: egyfajta szolidaritás, mely inkább öntudatra ébredés és nem leereszkedés; egyéni és közösségi, egyházi identitásunk történelmi dimenziójának teljes tudatosítása; továbbá nagylelkű nyitottság a párbeszédre és mindannak integrálására, ami emberi. Előadásaiban később gyakorlatias példákon keresztül mutatott rá arra, hogy a monasztikus szerzetesi élet a maga gyakorlatias, bölcsességi szemlélete által, a közösségi élet megélésére szóló küldetésében, a hitelesen keresztény vezetési stílus gyakorlásában ezeknek az értékeknek hiteles hordozójává válhat.

Luigi Gioia atya az olivetánus bencések kongregációjának itáliai születésű tagja. Posztgraduális tanulmányait Oxfordban végezte. Jelenleg a római Szent Anzelm Egyetem tanára és könyvtárosa.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Apátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria