A szabadság védelmében – Nagy Miklós publicisztikai írásai

Hazai – 2005. január 16., vasárnap | 13:45


Budapest: A fenti címmel jelentek meg Nagy Miklós pap, költő, író Új Emberben 1945. október – 1948. november között megjelent publicisztikai írása. A kötetet a „Béke és Igazság Pilisszentléleki Modell” Alapítvány Út, Igazság, Élet Kiadója jelentette meg. (A kötet részletes ismertetésére a későbbiekben visszatérünk – a szerk.)
Szeifert Ferenc csolnoki plébános, a kiadó igazgatója lapunknak elmondta: korábban már kiadták Nagy Miklós Karácsonyi üzenet című, 1949-1951. között, a börtönben született verseit, valamint Mária-verseit, Harangozók Úrangyalára címmel. Ez a mostani kiadvány az első publicisztikai válogatás Nagy Miklós cikkeiből. A plébános atya a későbbiekben tervezi megjelentetni a papköltő, író összes verseit – kb. 1600 költemény fűződik a nevéhez – és elbeszéléseit is.
Nagy Miklós (1894-1973) a Mindszenty-per ötödrendű vádlottja volt, három évet töltött börtönben. Élete utolsó húsz évében az esztergomi egyházmegye legkisebb plébániáján, Únyon, mintegy belső száműzetésben szolgálta Istent és híveit. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 2004. júniusában nyilvánította semmissé az ellene 1949-ben felhozott vádakat. A per újrafelvételének kezdeményezője még segédpüspök korában Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt, Nagy Miklós védője pedig kezdettől fogva idősebb Schirilla György. MK