Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kitüntetést vehetett át Veres András, az MKPK elnöke

Hazai – 2020. szeptember 13., vasárnap | 16:18

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés által adományozott díjakat Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke adta át szeptember 12-én, a Zajtán tartott megyenapon. A megye hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként Pro Communitate díjat vehetett át a szabolcsi Pócspetriből származó Veres Andás győri megyéspüspök, az Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

Szimbolikus helyszínen, a határ menti Zajtán zajlott idén, a nemzeti összetartozás évében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megyenapi ünnepsége. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye legkeletibb települése Trianont követően néhány hónapig Romániához tartozott, ám Vitéz Gál Lajos helyi iskolaigazgató, kántortanító szemfülességének és diplomáciai készségének köszönhetően a falu visszakerült Magyarországhoz. A falu, bár a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területéhez tartozik, igazi központjának Szatmárnémetit tekinti. E szimbolikus közelséget az is mutatja, hogy a zajtai templomtoronyból látni a szatmárnémeti székesegyház tornyát.

A hagyományos megyenap egyházi vonatkozásaként megemlítendő a Szent László király által összehívott szabolcsi zsinat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés 2005-ben nyilvánította május 20-át a megye napjává, arra emlékezve, hogy 1092-ben ezen a napon tartották meg a magyar egyházi és politikai törvényhozás szempontjából jelentős eseménynek számító zsinatot. A magyar uralkodó itt stabilizálta Szent István király államalkotó művét, nemcsak jogi és államigazgatási, hanem lelki értelemben is. Az új, szilárd jogrendet a hit és meggyőződés erejével egybetartva.

Idén a járványügyi helyzet miatt szeptemberre tolódott a megyenap.

*

Veres András Radnóti Miklós Nem tudhatom... című versének kezdősoraival mondott köszönetet a díjazottak nevében. Hangsúlyozta: az ember bármilyen messze is éli életét, a szülőföldet, szülőfalut mindig otthonának tekinti. Majd Isten áldását, segítségét, a Szentlélek bölcsességét kérte a díjazottak további munkájára, hogy mindig egész nemzetünk javát szolgálják.

A megyenapi ünnepségen részt vett Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, Papp Tibor görögkatolikus főhelynök és Csabai István református esperes.

Megáldották a Zajta központjában felállított, a nemzeti összetartozást is hirdető I. világháborús emlékművet, majd imádkoztak a település lakosaiért, hogy az előttük járók példája bátorítsa és erősítse őket mindennapjaikban, illetve imádkoztak mindazokért, akik az emlékművet hazánk és népünk iránti szeretetük kifejezéseként felállították, hogy hirdesse az emberi élet értékét és a nép békesség utáni vágyát.

A Sándor Attila fafaragó mester által készített, történelmi múltat felidéző emlékművön az I. világháborús katonát ábrázoló szobor mellett a történelmi Magyarország térképe és egy turulmadár is található, valamint azoknak a zajtai hősi halottaknak a nevei, akik az I. világháborúban életüket áldozták a hazáért.

Seszták Oszkár emlékzászlót adományozott Zajta polgármesterének. A zászlót Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök áldotta meg. A szatmári püspök hangsúlyozta: összetartozunk, és ezt nem gátolhatják a határok, mert a szeretetnek, a testvériségnek, az összetartozásnak nem szabhat határt semmiféle e világi hatalom, csak a széthúzás, a gyűlölet, a meg nem értés választhat el testvért a testvértől. 

Ezek a határok bennük vannak, és nekünk magunknak kell lerombolnunk azokat Isten segítségével – hangsúlyozta a főpásztor. – Ma itt, Zajtán a nemzetünk legnagyobb megpróbáltatásának állítunk emléket. Úgy magasodjék ezen emlékmű, mint szeretteink sírja fölött a kereszt, mely azt hirdeti, hogy hiszünk a feltámadásban. Kemény lecke volt, de megtanított bennünket arra, hogy Isten a rosszat is egy nagyobb jó érdekében engedi meg. Az egymásra találás és összetartozás örömével adjunk hálát Istennek irgalmáért, szeretetéért, hűségéért a zsoltáros szavaival: „Dicsérjétek az Urat mind, ti népek, dicsőítsétek mind, ti nemzetek! Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart.” (Zsolt 117,1)

A megyenapon beszédet mondott Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke; Orbán Balázs miniszterhelyettes, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára; Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora; Kosztya Zoltán, Zajta község polgármestere; valamint Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője.

Az ünnepségen közreműködött a zajtai férfikórus és a Vitéz Gaál Lajos Kulturális Egyesület énekkara; a rozsályi Hajnalpelika Kisszínpad tagjai pedig az István, a király című rockoperából adtak elő részleteket.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Kovács Ágnes

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria