Székesfehérváron fogadják a Szent Jobbot

Hazai – 2013. július 31., szerda | 15:24

A 2013-as Szent István-emlékév legmagasztosabb eseményeként augusztus 14-én Budapestről s székesfehérvári bazilikába érkezik a Szent Jobb, amelyet először a székesegyházban, majd eredeti helyén, az egykori székesfehérvári prépostság Szűz Mária-templomának területén helyeznek el Szent István sírja felett.

Legkiemelkedőbb periódusához érkezik augusztusban a Szent István tiszteletére rendezett emlékév. A 14-től 24-ig tartó Székesfehérvári Királyi Napok keretében számos országos jelentőségű, Fehérvár történelmi rangjához méltó eseményt szerveznek: így kerül sor a kétnapos Koronázási Ünnepi Játékokra, Magyarország miniszterelnökének köszöntőjére és a Kormány kihelyezett ülésére; továbbá elhelyezik az emlékév időkapszuláját és üzenetét.

Augusztus 14-én, a Szent István-i országfelajánlás ünnepén érkezik Budapestről Székesfehérvárra a Szent Jobb, melyet 10 órától 15.30 óráig tekinthetnek meg az érdeklődők, szervezett keretek között a bazilikában.

Ugyanezen a napon 17 órakor körmenettel kezdődik az ünnepi liturgia, mely az Arany János utca és a Városház tér érintésével a székesegyháztól a nemzeti emlékhelyig (Romkert) halad a Szent Jobbal és Szent István fejereklyéjével. 17.30 órakor a kö­zép­ko­ri Ma­gyar­or­szág leg­fon­to­sabb templomának, a Szűz Má­ria ki­rá­lyi prépost­sá­gi temp­lomnak ma­rad­vá­nya­it őr­ző nemzeti emlékhelyen Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye érseke mutat be koncelebrált ünnepi szentmisét Alberto Bottari de Castello nunciussal és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival.

Az emlékhelyen felállított, mintegy kétezer fő befogadására alkalmas nézőtér a székesfehérváriak és az érdeklődők rendelkezésére áll egész augusztusban.

Székesfehérvári Egyházmegye/Magyar Kurír