Személyi változások a Veszprémi Főegyházmegyében

Hazai – 2013. július 23., kedd | 13:13

Márfi Gyula érsek személyi és szervezeti változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében.

Nyugdíjazások

Mons. Gyűrű Géza pápai prelátust, nagyprépostot 2013. július 15-ével felmentettem ált. érseki helynöki, főszékesegyházi főesperesi és balatonfüredi plébánosi megbízatása alól, és köszönetem nyilvánítása mellett nyugállományba helyezem.

Ebele Ferenc érseki tanácsost augusztus 25-i hatállyal felmentettem magyarpolányi plébánosi tisztsége alól, és köszönetem nyilvánítása mellett nyugdíjba helyezem.

Csere Sándor tb. kanonokot augusztus 25-i hatállyal felmentettem tapolcai plébánosi tiszte alól, és köszönetem nyilvánításával nyugdíjba helyeztem.

Plébánosi kinevezések

Dasek Viktor balatonfüredi káplánt július 15-ével balatonfüredi plébánossá neveztem ki.

Schäffer Zoltán volt csabrendeki plébánost – miután saját kérésére felmentettem suspensioja alól – borzavári plébánossá neveztem ki, és megbíztam Porva oldallagos ellátásával – augusztus 1-i hatállyal.

Sándor Mihály kisegítő lelkészt augusztus 1-ével magyarpolányi plébánossá neveztem ki, és megbíztam az Ajka I-hez tartozó plébániákon való kisegítéssel.

Mezei András keszthelyi káplánt augusztus 1-ével csabrendeki plébánossá neveztem ki.

Szakács Pétert augusztus 25-i hatállyal felmentettem érseki titkári beosztása alól, és megbíztam a tapolcai plébánia ellátásával, engedélyezve a plébánosi cím használatát.

Dr. Csernai Balázst, a Pápa I. plébánia káplánját augusztus 25-i hatállyal felmentettem kápláni beosztása alól, és megbíztam Tapolca lelkipásztori ellátásával – Szakács Péterrel együtt. A plébánosi címet ő is használhatja.

Szijártó Lászlót, a Pápa I. plébánia káplánját július 15-i hatállyal felmentettem kápláni szolgálata alól, és kineveztem a Pápa III. (Szent Benedek) Plébánia plébánosává, megbízva a Pápa I. Plébánián való kisegítéssel.

Kápláni kinevezések

Laposa Norbert újmisést a Zalaszentgróti Plébániára küldtem augusztus 1-ével.

Tódor Szabolcs újmisést a Keszthely I. Plébániára küldtem ugyancsak augusztus 1-i hatállyal.

Aradi László újmisést a Pápa I. Plébániára küldtem augusztus  25-ével.

Egyéb dispozíciók

Szerenka Miklós c. főesperest, hantai prépostot augusztus 1-ével felmentettem érseki irodaigazgatói és ker. esperesi megbizatása alól, és ált. érseki helynökké, valamint főszékesegyházi főesperessé neveztem ki.

Nagy Károly tb. kanonokot, a Veszprémi Szent Mihály-bazilika plébánosát – augusztus 1-i hatállyal – a Szentséges Üdvözítőről elnevezett kapornaki c. apáttá, székesegyházi kanonokká és a Veszprémi Esperesi Kerület esperesévé neveztem ki.

Medveczky Miklóst, a Főszékesegyházi Plébánia káplánját augusztus 25-i hatállyal felmentettem eddigi beosztása alól, és érseki titkárnak neveztem ki, felkérve a Főszékesegyházi Plébánián való kisegítésre.

Primász G. Róbert O.Cist atya nagyesztergári plébánosi kinevezését meghatározatlan időre meghosszabbítottam, és augusztus 1-ével – Dékány Á. Sixtus O.Cist apát hozzájárulásával – helyettes esperessé neveztem ki a Zirci Kerületben.

Imrefi Mór O.Cist olaszfalui plébánost augusztus 1-i hatállyal – Dékány Árpás Sixtus O. Cist apát hozzájárulásával  – felmentettem a Borzavári és a Porvai Plébániák ellátása alól.

Dr. Nyidey Maurus OSB atyát július 15-i hatállyal – Dr. Korzenszky M. Richárd tihanyi perjel előterjesztése alapján – kineveztem a templomigazgatóság rangjára emelt balatonfüredi Fürdőtelepi (Kerek) Templom igazgatójává.

Dr. Korzenszky M. Richárd OSB tihanyi perjelt – személyes megbeszélés alapján – felkértem, hogy rendtársai közreműködésével július 15-étől lelkipásztori kisegítést nyújtson a balatonakali plébánián.

Berkes Péter ideiglenes balatonfüredi kisegítő lelkész megbízatását július 15-étől meghatározatlan időre meghosszabbítottam.

Veszprém, 2013. július 20.

Veszprémi Főegyházmegye/Magyar Kurír