Szemétszedés, szendvicsverseny és sok lelki program – Ifjúsági világnapot tartottak Debrecenben

Hazai – 2021. november 24., szerda | 9:00

Ifjúsági világnapot szervezett világszerte november 21-én a Katolikus Egyház, hogy már ezzel a találkozóval is hangolódni lehessen a 2023-as portugáliai világtalálkozóra. A Hajdúdorogi Főegyházmegye Debrecenbe, az Attila téri Hit és Kultúra látogatóközpontba várta fiataljait. A játékos foglalkozások mellett önkéntes munka, lelki beszélgetések és szendvicskészítő verseny színesítette a napot.

Ferenc pápa arra kérte a fiatalokat, ünnepeljék meg az ifjúsági világnapot a részegyházakban, s buzdítást is intézett hozzájuk az Apostolok cselekedeteinek azon szakasza alapján, ahol Jézus azt mondja Szent Pálnak: „Kelj fel! Arra rendeltelek, hogy tanúságot tegyél arról, amit láttál” (vö. ApCsel 26,16).

A „Kelj fel!” felszólítás a görögkatolikus fiataloknak nem volt ismeretlen, hiszen az idei Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat mottója szintén a célirányos haladásra késztette őket.

A főegyházmegyei ifjúsági világnapon mintegy harmincan vettek részt; érkeztek fiatalok Hajdúdorogról, Nyíracsádról, Debrecenből, Debrecen-Józsáról és Nyíregyháza-Sóstóról. A szervezők, Rakackiné Vadász Viktória és Domokos Zsolt diakónus, ifjúsági referens köszöntötték őket. Zsolt atya elmondta, reméli, hogy ennek a találkozónak minden mozzanata megerősíti a fiatalokat abban, hogy milyen sok minden múlik rajtuk, hiszen – ahogy a Szentatya is megfogalmazta – a fiatalok nélkül nincs új kezdet. Szükség van erejükre, lelkesedésükre, szenvedélyükre.

A köszöntő szavak után Orosz Sára ismerkedő játéka következett, ami azt a célt szolgálta, hogy igazi kis csapattá rázza össze a fiatalokat, akik ezután a Petőfi teret vették célba. A nap egyik legfontosabb része az önkéntesen végzett szemétszedés volt. Zsolt atya szerint már ezzel jó példával tudnak mások előtt járni, hiszen jót cselekedni „ragályos” dolog, nem beszélve arról, hogy aktívan részt venni a társadalom életében elengedhetetlen.

Jó kedélyűen, körültekintően tisztították meg a terepet a fiatalok, akiknek zöme rendszeresen önkénteskedik (a kötelező közösségi szolgálaton kívül is), például a „72 óra kompromisszum nélkül” akcióban.

A karitatív munka után kiscsoportos beszélgetéseken vettek részt a fiatalok, a legnagyobb érdeklődés a hivatás, én- és párkapcsolat témaköröket kísérte. Utóbbiról Szaplonczay Márk atya igyekezett hasznos gondolatokat megosztani az ifjúsággal.

Ezt követően maguk készítették el az uzsonnát a fiatalok, a szervezők ugyanis szendvicskészítő versenyt hirdettek. A nyíracsádiakat senki nem tudta felülmúlni, ők léphettek fel a képzeletbeli dobogó mindhárom fokára: a „Bábel tornyával”, a „Nyíracsádi görögkatolikus templommal” és a „Teremtés káoszával”.

A napból természetesen nem maradhatott ki az ima sem, zárásként alkonyati istentiszteleten vettek részt a fiatalok. Ezzel a szertartással kapcsolódott be a parókia abba a világméretű közös imádkságba, mellyel az eucharisztikus kongresszusért adtak hálát a hívők.

Kiss László „Let’s go” atya a karácsonyi böjtről, az ünnepre való felkészülésről beszélt a fiataloknak. Mint mondta, nem feltétlen az ünnep miatt fontos a készület, hanem ahhoz, hogy megérezhessük az Isten közelségét, a titkot; a folyamatosan úton lévők ugyanis az év bármely napján beléphetnek az Isten világába. Majd kitért Ferenc pápa erre a napra szánt buzdító szavaira is, melyekkel Szent Pált állította példaként a fiatalok elé. László atya szerint igazán izgalmas élete volt az apostolnak, aki egyszer csak „azon kapta magát, hogy Krisztushoz tartozik”.

Szent Pál személyének az az egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy mindennél jobban hisz az evangéliumban, s hirdetéséért még akkor is képes volt utazni, amikor az a lehető legveszélyesebb dolognak számított. Pál apostol sokszor került börtönbe istenhite miatt, mégsem keseredett meg. Bejárta a világot, közösségeket alapított, s levelezéseivel figyelemmel követte ténykedésüket. Az apostolnak rendíthetetlen hite volt az Ószövetségben, melyből kiolvasható, hogy az emberek vágyták az Isten újbóli eljövetelét, s Jézus végül beteljesítette a sok-sok várakozást.

László atya végezetül arra biztatott, hogy lelki készületeink ne legyenek hangulat- vagy ünnepfüggők, legyünk olyan nyitottak az Istenre, akár Szent Pál.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szöveg és fotó: H. Varga Eszter

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria