Szent András szeretete erő a nehéz időkben – A pápa üzenete Bartholomaiosz pátriárkához

Ferenc pápa – 2020. december 1., kedd | 18:00

November 30-án, hétfőn, Szent András apostol ünnepén Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnöke vezetésével szentszéki küldöttség vett részt az isztambuli Szent György-székesegyházban tartott isteni liturgián. Ezt követően Koch bíboros átnyújtotta Ferenc pápa saját kezű aláírásával ellátott üzenetét, melyet a szertartás végén személyesen olvasott fel.

Az isteni liturgiát Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka vezette a keleti kereszténység védőszentje tiszteletére.

Szent Andrást az Úr az első apostolok között hívta meg, és most az ő ünnepén szeretetére, apostoli lelkesedésére és állhatatosságára hivatkozni bátorítás számunkra a jelenlegi nehéz és válságos időkben – kezdődik Ferenc pápa üzenete. – A hálaadás megerősíti hitünket és reményünket abban, aki befogadta az örök életbe Szent András vértanút. A pápa örömmel emlékezik Bartholomaiosz pátriárka ez év október 20-án Rómában tett látogatására, aki a többi keresztény egyház és más vallási felekezetek vezetőivel együtt járt az Örök Városban.

A pandémia kihívásán túl a most dúló háborúk csapásai sújtják a világot, fegyveres konfliktusok ragadják el megszámlálhatatlanul sok ember életét. A pápa üzenete szerint ezek feloldásában kétségtelenül fontosak és szükségesek a nemzeti és nemzetközi szervezetek kezdeményezései, mindazonáltal az erőszak nem szűnik meg mindaddig, amíg az emberek el nem jutnak annak felelős felismerésére, hogy mindnyájan testvérei egymásnak. Ennek fényében a keresztény egyházaknak más vallásokkal együtt elsődleges kötelességük felmutatni a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a gyakorlati együttműködés példáját. A pápa maga Isten iránti hálával tapasztalta meg ezt a testvériséget különféle találkozók során.

Ebben a tekintetben a keresztények közötti nagyobb közelség és megértés példáját a párbeszéd terén előbb a konstantinápolyi ökumenikus patriarkátus nyilvánította ki a Katolikus Egyház előtt. Utalt az ökumenikus patriarkátus Szent Szinódusának enciklikájára, mely éppen száz éve szólt a világ egyházaihoz, és amelynek szavai máig érvényesek: „Amikor a különféle egyházakat a szeretet indítja, és ezt helyezik a többiekről alkotott vélemény fölé, akkor képesek leszünk arra, hogy csökkentsük a fennálló nézetkülönbségeket. Ha valóban maradandó érdek szolgálja más egyházak nyugalmát és gyarapodását az irántuk mutatott őszinte érdeklődés és megismerés vágyával, és mindahányszor segítőkész kezet nyújtanak egymásnak, akkor nagyon sok dicsőséges dolgot érnek el nemcsak saját maguk, hanem az egész keresztény test számára és az egység ügyének előrehaladására.”

Ferenc pápa hálát ad a Katolikus Egyház és az ökumenikus patriarkátus közötti kapcsolatokért, melyek sokat fejlődtek a legutóbbi században, de továbbra is vágyakoznak a teljes közösség helyreállítására, ami a közös eucharisztikus oltár részvételében nyilvánul meg. Jóllehet vannak még nehézségek, de a pápa bizakodó, hogy a szeretetben való együtt haladás a teológiai párbeszéd folytatásával elérheti ezt a célkitűzést, mely a Jézus Krisztusba, az Atya küldöttjébe vetett közös hitben nyugszik. Végül Ferenc pápa az Úr békéjében való testvéri ölelését küldi Bartholomaiosz pátriárkának.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír 

 

Kapcsolódó fotógaléria