Szent Antal-búcsút ünnepeltek a dévai csángótelepi templomban

Külhoni – 2021. június 17., csütörtök | 14:00

A június 13-ai szentmise főcelebránsa Hurgoi János, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye irodaigazgatója, zalatnai plébános volt, aki elmélkedésében a szentek életére, legfőképpen Szent Antal szegénységére, egyszerűségére, istenfélelmére irányította a hívők figyelmét.

Szent Antal a köztudatban úgy él, mint nagy csodatevő és a szegények támasza. Számos hívő évről évre bizalommal fordul hozzá segítségért, hálát ad a mindennapi csodákért, a szegény ember pedig abban a reményben érkezik, hogy Szent Antal kenyeréből neki is jut egy betevő falat. Így történt ez az idei Szent Antal-búcsún is Déván, ahova a város és a környék zarándokai érkeztek.

Hurgoi János szentbeszédében arra buzdította a jelenlevőket, hogy Szent Antal példáját követve induljanak el és haladjanak Isten útján. A külső dolgok ne vegyék el a kedvüket és ne vonják el a figyelmüket az Úrra való figyelés és az imádság során.

Az idei búcsúi szentmisén a dévai gyökerekkel rendelkező Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere is a zarándokokkal ünnepelt. Böjte Csaba és Főcze Bonaventura ferencesek meghívására érkezett a dél-erdélyi szórványba.

Bonaventura testvér köszöntőjében felidézte a Honfoglalás című, Koltay Gábor rendezte film azon jelenetét, amelyben a székelyek küldöttségének vezetője ezekkel a szavakkal köszönti Árpádot: „Régóta várunk titeket!”, majd hozzátette, hogy érzékelik és értékelik Magyarország részéről a törődést. A ferences szerzetes a hála, a megbecsülés és a tiszteletet jeleként csángó tarisznyát ajándékozott a miniszternek; ezzel az egyszerű ajándékkal kívánva kifejezni a kötődést a szülőföldhöz és az anyaországhoz.

Kásler Miklós a dévai hívekhez szólva elmondta, elhozta két unokáját is Dévára, édesapja szülővárosába, hogy tanulják az utat haza és tanulják az utat a nagyvilágba. A hagyomány, a kultúra és a szabadság szeretetének összetartó erejét hangsúlyozta a miniszter, azt, hogy vissza kell nyúlni a hagyományainkig, a hitünkig.

Kásler Miklós könyvjutalomban részesítette a Téglás Gábor Elméleti Líceum diákjait, akik az idei tanévben jeleskedtek valamely területen.

A könyvjutalom kiosztása után a Bojtorján együttes a Dévai Szent Ferenc Alapítvány egyik „gyöngyszemével”, Varga Mária Zitával együtt énekelte az Összetartozunk című dalt.

A búcsúünnep végén elhangzott a pápai, a magyar, a Szent Antal- és a székely himnusz, majd az egyháztanácsosok kiosztották a megáldott Szent Antal-kenyereket.

Az ünnepség este a dévai Drăgan Munteanu Művelődési Központban folytatódott, ahol a Bojtorján együttes jótékonysági koncertet tartott a dévai Szent Ferenc Alapítvány gondozásában élő gyermekek megsegítésére.

Szöveg: Kun-Gazda Kinga-Viola

Fotó: dévai Szent Antal-plébánia

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria