Ferenc pápa: Bátorság, ima és alázat vezérelte az igehirdetésben Szent Cirillt és Szent Metódot

Ferenc pápa – 2017. február 14., kedd | 16:59

Melyek azok a jegyek, amelyek megkülönböztetik a nagy hírvivőket, akik segítették az Egyház növekedését a világban, és hozzájárultak annak missziós jellegéhez? Erről beszélt Ferenc pápa február 14-i, keddi homíliájában a Szent Márta-ház kápolnájában.

Mindig szükség van igehirdetőkre, misszionáriusokra, valódi hírnökökre, hogy formálják Isten népét, mint ahogy annak idején Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök tette. Jó hírvivők, elszánt testvérek és Isten tanúi voltak, akik erősebbé tették Európát, melynek ma társvédőszentjei – mondta Ferenc pápa, aki Cirillről és Metódról beszélt homíliájában, s tanúságuk kapcsán az igehirdető három fő jellemvonásáról.

A mai szentlecke (ApCsel 13,46–49) Pálról és Barnabásról, az evangéliumi szakasz pedig (Lk 10,1–9) a hetvenkét tanítvány kiválasztásáról szól, akiket Jézus elküldött az ige hirdetésére.

A küldött első ismérve az őszinteség, ami erőt és bátorságot rejt magában. Isten szavát nem lehet úgy közvetíteni, mint egy javaslatot: „ha tetszik, akkor tessék…”, vagy mint egy jó filozófiai vagy erkölcsi eszmét: „élhetsz így is…” Nem, ez más. Őszintén, erőteljesen kell elvinni Isten szavát, hogy célba érjen, a bensőnkig hatoljon – utalt a pápa Szent Pál kifejezésére. – Ilyen őszintén, ilyen erővel és bátran kell hirdetni Isten szavát. Akiben nincs meg a bátorság, legyen az lelki, szívbéli – vagyis nem szerelmes Jézusba, mert innen ered a bátorság –, az mond valami érdekeset, erkölcsös dolgot, ami jót tesz, használ az embernek, de az nem Isten szava, és nem képes formálni Isten népét. Csak az ilyen őszintén, bátran hirdetett isteni szó képes átalakítani Isten népét.

Lukács evangéliumának tizedik fejezete leírja a másik két jellemvonást, amiről az isteni szó hírvivőjét felismerjük. Ez a szakasz (vö. Lk 10,1–9) kissé szokatlan, mert sok információt ad az igehirdetésről. Az aratnivaló sok, de kevés a munkás. Imádkozzatok tehát az aratás Urához, hogy küldjön munkásokat aratásába. A misszionáriusoknak tehát nemcsak bátraknak kell lenniük, hanem imádságosoknak is. Isten szavát imával is kell hirdetni, mindig. Imádság nélkül tarthatunk remek előadást, jó kis tanítást, szép, szép! De ez nem Isten szava. Csak az imádkozó szívből léphet elő Isten szava. Az ima azért kell, hogy az Úr elkísérje az ige elhintését, hogy megöntözze a magot, és a szó kicsírázzon. Isten szavát imával kell hirdetni: az igehirdető imájával – hangsúlyozta a szentatya.

Az evangéliumban egy érdekes harmadik jellemzőt is találunk – hívta fel a figyelmet a pápa. – Az Úr úgy küldi tanítványait, mint bárányokat a farkasok közé. Az igazi prédikátor tudja, hogy gyenge, és nem képes magát megvédeni. „Úgy menj, mint bárány a farkasok közé!” – „De, Uram, hogy megegyenek?” – „Te csak menj! Ez az utad.”

Itt Aranyszájú Szent János egy mélyenszántó gondolatát idézte Ferenc pápa: ha nem úgy mész, mint a bárány, hanem mint a farkas a farkasok közé, az Úr nem véd meg téged, egyedül kell megvédened magad. Amikor az igehirdető túl okosnak hiszi magát, vagy ravasz akar lenni, azt gondolja: „Á, megbirkózom én ezekkel az emberekkel!” Aztán pórul jár. Vagy pedig kiárusítja Isten szavát a hatalmasoknak, a gőgösöknek.

A nagy hírvivők alázatát bemutatva a szentatya elmesélt egy hallomásból ismert történetet, amiben valaki azzal kérkedett, hogy ő nagyon jól tud prédikálni Isten szaváról – tehát „farkasnak” érezte magát. Egy jól sikerült prédikáció után a gyóntatófülkébe ment, ahol egy „nagy hal” akadt a horgára. Egy nagy bűnös, aki sírt, és bocsánatért esedezett. Ennek a gyóntatónak pedig hízott a mája hiúságában, és kíváncsi volt, vajon a prédikációja melyik része váltotta ki a bűnösből a megtérés vágyát. „Az, amikor azt mondta, hogy váltsunk témát” – hangzott a gyónó válasza. Nem tudom, hogy igaz-e a történet, de annyi bizonyos, hogy pórul jár az, aki Isten szavát úgy akarja hirdetni, hogy önhitt, és nem úgy megy, mint a bárány, akit az Úr véd meg.

Összegezve gondolatait az Egyház missziós jellegéről és nagy hírvivőiről, Ferenc pápa megismételte: azok, akik elhintették Isten szavát, és segítették növekedni az Egyházat a világban, bátor, imádságos és alázatos emberek voltak.

Szent Cirill és Szent Metód segítsen minket abban, hogy példájukat követve mi is így hirdessük Isten szavát – buzdított homíliája végén a szentatya.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria