Amilyen az imádság, olyan az élet – Szent Ferencet ünnepelték Tusnádon

Külhoni – 2018. október 9., kedd | 15:42

A nagytusnádi templomban október 4-én délután ünnepelték a Szent Ferenc-napi búcsút. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig Pál Vilmos Barna alcsíki-kászoni főesperes, csíkszentgyörgyi plébános volt.

Tamás József püspök köszöntőjében kiemelte, hogy bár még nincs teljesen felújítva a templom, az elvégzett munkát mégis megáldják, megköszönve a jó Istennek azt, hogy már ennyire sikerült házát rendbe tenni, és szeretnék megköszönni azoknak a munkáját is, akik a felújítást végezték, akik anyagilag támogatták a munka megvalósulását.

A szentbeszédben a szónok az ima fontosságáról és annak hatásáról beszélt, párhuzamot vonva Szent Ferenc életével. „Szent Ágoston mondja, hogy amilyen az imádság, olyan az élet. Szent Ferenc az imádság által szentté lett. És íme, ez az első dolog, amit meg kell tanulnunk Szent Ferenc atyától, hogy imádkozzunk bizalommal.

Kedves férfiak, ne menjetek úgy el a munkába, hogy előtte nem imádkoztok. Őseitek, mielőtt az ekét a földbe akasztották volna, keresztet vetettek; hasonlóképpen cselekedtek akkor is, amikor az első kaszasuhintás megtörtént. Ma vajon miért szégyellünk imádkozni munkánk előtt? Az édesanya ne éljen a családban úgy, hogy nem tanítja meg gyermekeit imádkozni. Gyakran kerülnek a hittanra olyan gyerekek, akik nem tudnak még keresztet vetni sem, itt a Székelyföldön sem. Fontos, hogy ne legyen olyan gyerek, aki az iskolába úgy menne, hogy előzőleg nem imádkozott. Ne legyen fiatal, akinek a napjai imádság nélkül telnének el.

A szentség útja ilyen egyszerű: minden munkámat, tevékenységemet Istennel kezdeni, vele folytatni és vele fejezni be. És akkor az áldás sem marad el. Mert ahogy a zsoltáros mondja a 127. zsoltárban: ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, s ha az Úr nem őrzi meg a várost, hiába vigyáznak rá az őrizők. Imádkozzunk, és bízzunk a gondviselésben! – tanítja Szent Ferenc. Dolgozzunk, mert szükséges a munka, mert dolgozni kell, tanuljunk azért, mert ez is nagyon fontos, sőt a legszükségesebb, hiszen a tudás mindig hatalom, de ezek mellett kapaszkodjunk bele két kézzel a gondviselő Jóistenbe. Aki imádkozni szeret, az szereti a Jóistent. De hogy fokozzam: még ez sem elég. Azt mondja Szent János apostol: aki szereti Istent, szeresse testvérét is. Szent Ferenc az emberszeretetben is nagy volt: amikor felismerte hivatását, képes volt két kézzel szórni apjának összeharácsolt vagyonát a szegények között; képes volt díszes ruháját elcserélni a koldus szakadozott ruháival; képes volt leprásokat gondozni, akikben a szenvedő Krisztust ismerte fel. Igaz, ezért a viselkedéséért apja kitagadta, de ekkor sem esett kétségbe, nem ijedt meg, hanem így szólt: mától kezdve többé már nem vagyok Pietro Bernardone fia, mától kezdve az én atyám az Isten.”

Csont Ede plébános megköszönte a magyar kormány anyagi támogatását. Jelen voltak Soós Zoltán és Márk Dániel Zsolt konzulok. Soós Zoltán rövid beszédében Mindszenty bíborost idézve elmondta: „A legerősebb oszlopa a magyarságnak a katolikus hit. Legyetek büszkék és rendületlenül katolikusok. Ez a két szárnya legyen a ti lelketeknek, és valahányszor imádság száll fel ajkatokról, mindig foglaljatok bele minden magyar embert határon innen, határon túl.”

A munkálatokat Hargita Megye Tanácsa is támogatta. Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke is együtt ünnepelt a jelenlévőkkel.

A januárban alakult tusnádi templomkórus énekelt a szentmisén.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Bálint Szabolcs

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria