Szent László királyra emlékeztek Nagyváradon

Külhoni – 2019. május 21., kedd | 14:27

Húsvét ötödik vasárnapján, május 19-én a nagyváradi székesegyházban celebrált szentmisével, majd hermás körmenettel ünnepelték a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye alapítóját, Szent László királyt.

A nagyváradi egyházmegyei zarándoknapon egyházi és világi elöljárók, kulturális és oktatási intézmények képviselői (köztük a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai és diákjai) is részt vettek. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Martin Roos nyugalmazott temesvári római katolikus megyéspüspök, Vinczéné Pálfi Judit előadótanácsos, lelkész a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből, valamint Mátyás Attila lelkipásztor a nagyváradi evangélikus-lutheránus egyházközségből.

A herma mellett a győri Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület tagjai álltak díszőrséget. A zarándokcsoportok érkezése és az ereklye előtt való tisztelgése közben Fodor József általános helynök vezetett imádságot.

A szentmise elején mondott bevezetőjében Böcskei László nagyváradi megyéspüspök kiemelte: azért érkezett oly sok zarándok – a nagyváradi és a szomszédos egyházmegyékből, a határ másik oldaláról s még azon is túlról –, hogy a forrásnál, a gyökereknél erősödjön a hitében.

Szent László példája értékes és időszerű, mert erényességével, hűségével, szolgálatkészségével bebizonyította az utókornak, hogy a krisztusi élet olyan cél, amelyért küzdeni nemes feladat az Istent szerető igaz ember számára, függetlenül attól, hogy milyen társadalomban él. A keresztény ember nyitott és befogadó, mert azt tapasztalta, hogy őt is elfogadta a Mennyei Atya. Bizalmat, erőt és tisztánlátást tudunk meríteni Szent László példájából, hogy építeni, erősíteni tudjuk családunkat, egyházunkat, közösségünket – mondta a nagyváradi főpásztor.

A szentmise főcelebránsa Udvardy György pécsi megyéspüspök volt, aki homíliáját a Szent Máté evangéliumában szereplő krisztusi kijelentésre alapozta. A legfőbb parancsolat számukra Isten és felebarátaink szeretete kell hogy legyen. Ez mindennek az alapja, ennek betartásával megértjük a többit is. Választ ad arra, hogyan éljünk, milyen célt kövessünk, hogy boldogok legyünk – mondta a szónok. – A felebaráti szeretetet nemcsak szűkebb környezetünkben kell gyakorolnunk, hanem közösségi, társadalmi szinten is.

Most, amikor Szent Lászlót ünnepeljük, gondolnunk kell arra, hogy a városalapító király példát mutatott nekünk abban is, hogyan éljünk jól – emelte ki a Pécsi Egyházmegye főpásztora. – A korabeli körülmények egyáltalán nem voltak rózsásak: családi viszályok, belpolitikai instabilitás és külpolitikai fenyegetés nehezítette a helyzetet, az uralkodó mégis olyan törvényeket hozott, amelyek hozzájárultak a rend fenntartásához, és megerősítette az éppen csak csírázó vallásos életet.

Szent László személyében egy igaz embert tisztelhetünk – hangzott el az ünnepi prédikációban. Udvardy György püspök figyelmeztetett: a közösséget szolgálva az egység művelésére kell törekednünk, mert ez Krisztustól való, és bennünk születik meg, de saját kicsinyességünk és bűneink tönkretehetik.

A szentmisén liturgikus zenei szolgálattal közreműködött a székesegyház Szent László ének- és zenekara, Kristófi János karnagy vezetésével.

Az ünnepi liturgia után körmenetet tartottak Szent László ereklyéjével a Petőfi-park/Schlauch-kert körül.

Az ünnepi program lezárásaként a debreceni Hajdú Táncegyüttes adott műsort a székesegyház előtti téren.

*

Debrecen testvérvárosába, Nagyváradra már május 17-én megérkezett a Szent László-legendát ábrázoló virágkocsi a május 18–19-én rendezett nagyváradi ünnepségre. A vasárnapi ünnepi szentmise elején Böcskei László püspök külön megköszönte Debrecen város kulturális ajándékát.

A május 19-i körmeneten a Nagyváradon őrzött Szent László-herma mellett a lovagkirály legendáját bemutató virágkompozíciót is megtekinthették a hívek.


A virágkocsi útjának következő állomása Csíkszereda lesz; Ferenc pápa látogatása idején, június 1-jén érkezik a Makovecz Imre által tervezett Millenniumi templom előtti térre, ahol pünkösdig, június 10-ig lehet megtekinteni.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye; Várad.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria