Szent Mártonline – Ötletpályázatot hirdetett Szombathely városa

Hazai – 2018. október 12., péntek | 10:00

„Szombathelyinek lenni sajátos lélekállapot, amely a gazdag történelmi múlt felvállalása, a város híres szülöttei emlékének ápolása, a Szombathelyen élők összetartozásának erősítése útján valósul meg” – Szent Mártonline címmel mobilalkalmazás elkészítésre írt ki pályázatot Szombathely városa.

„A Szent Mártonhoz kapcsolódó közös értékek és kulturális örökség 21. századi megújítása mint a közösségi alapú vendégfogadás új motorja” – Szombathely önkormányzata 2016 júniusában ezzel a címmel nyújtott be pályázatot az Interreg Central Europe Transznacionális Program felhívására. A héttagú nemzetközi partnerkör négy országból (Magyarország, Szlovénia, Olaszország, Horvátország) áll. A partnerszervezetek a Szent Márton kulturális útvonal mentén elhelyezkedő települések, valamint a tudományos, civil, kulturális és közigazgatási szférájuk képviselői.

A nyertes pályázat keretében történő, 36 hónapig tartó együttműködés átfogó célja az integrált kulturális örökségmegőrzés és -kezelés feltételeinek javítása a Szent Márton életéhez kapcsolódó tárgyi és szellemi örökség következő generációk számára történő megőrzéséért. A projekt keretében minden projektpartnernél alulról szerveződő közösségként létrejön egy, a fejlesztési elképzelés kidolgozásáért és megvalósításáért felelős munkacsoport, amelynek feladatai közé a témában történő együttgondolkodás, a projekttartalom konkretizálása, stratégiaalkotás, továbbá egy helyi vízió megalkotása is tartozik.

Fontos irány a közös gondolkodásban annak eltervezése és kidolgozása, hogyan tehető a Szombathelyen élők és az odalátogatók számára egyaránt láthatóvá, érzékelhetővé, megélhetővé a Szent Márton-i örökség.

A projekt tág kereteket, rugalmas mozgásteret biztosít a 21. századi módon újrafogalmazott örökségmegőrzés és -átadás tartalma és módszerei terén: számtalan alulról jövő kezdeményezés és ötlet valósulhat meg a közösségi munka, közös elképzelések, a közösen kidolgozott stratégia segítségével.

Az egykor Szombathelyen élők közösségének máig ható kohéziós ereje a tenni akarásban, a közösségi felelősségvállalásban és a hagyományok ápolásában gyökerezett. Szombathelyinek lenni sajátos lélekállapot, büszkeséggel teli attitűd, ami a 21. században a gazdag történelmi múlt felvállalása, a város híres szülöttei emlékének ápolása, a Szombathelyen élők összetartozásának erősítése útján valósul meg.

A szombathelyiek számára a lakóhelyükkel kapcsolatos identitás erősítése elválaszthatatlan attól a törekvéstől, hogy az őket a városhoz fűző-kötő szálakat büszkeséggel mutassák meg az odalátogatóknak is. A „szombathelyiség” megmutatásában fontos szerepet játszhat a város híres szülötteinek életútját, tevékenységük napjainkra gyakorolt hatásait, munkásságuk örökségét feldolgozó ismeretanyag összeállítása, mely akár a szombathelyi diákok, akár a vendégek számára ablak lehet a kétezer éves város kulturális és szellemi örökségére.

Az örökségátadás tartalmának és módszertanának kidolgozásában részt vevők egyik fő célja lehet, hogy a vonzó, szerethető, évezredes múlttal rendelkező és egyúttal 21. századi értékeket is felmutató város képe marasztalja az ott élőket, egyúttal vonzza a messzi földről érkezőket.

A pályázati felhívás letölthető itt.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Szent Mártonline/Facebook

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria