Szentek és szerzetesek – Online projektnap kilenc erdélyi katolikus iskolában

Külhoni – 2021. március 1., hétfő | 14:59

A nagyváradi egyházmegye és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum az online térbe hívta négy egyházmegye területén, kilenc katolikus teológiai líceumban tanuló 9–12. osztályos diákjait és tanáraikat február 20-án a „Hivatások nyomában” elnevezésű projektnapra.

A részt vevő intézmények a gyulafehérvári, szatmári, temesvári és nagyváradi egyházmegyében működnek. Ez a program a korábbi évekből ismert, azonos című országos hittanversenyt helyettesítette, és lehetőséget adott arra, hogy a diákok közelebbről ismerkedjenek meg az egyháztörténelem kiemelkedő egyéniségeivel, az ő Istennek és felebarátnak szentelt életük mélységeivel, értékeivel. Az idei témák a következők voltak: Szent József; a piarista rend és Kalazanci Szent József; a premontrei rend és Szent Norbert; a pálos rend és Boldog Özséb. A témaválasztást a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-év, illetve a Romániában működő szerzetesrendek közelmúltbeli és idei jubileumai indokolták. A projektnap hivatalos partnere volt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pedagógiai és Alkalmazott Didaktikai Intézete.

A programot Böcskei László megyéspüspök nyitotta meg 9 órakor a püspöki palota kápolnájában bemutatott szentmisével, amelybe közvetítés által lehetett bekapcsolódni.

Benedek Ramóna hitoktató – az elmúlt években a verseny, idén a projektnap főszervezője – volt a program moderátora.

Négy témakörben alkották meg munkáikat és neveztek be a projektnapra a csapatok: kisprojekt, irodalmi vagy zenei alkotás a fő témákhoz kapcsolódóan, részlet egy korabeli rádió- vagy tévéhíradóból, valamint hangos és/vagy zenés elmélkedés az említett szentekkel, az ő erényeikkel vagy szerzetesrendek lelkiségével, karizmáival kapcsolatosan.

A benyújtott alkotásokat a kreatív megoldás, műszaki minőség, a műfaji szabályok betartása, a szép és helyes beszéd, az igényes nyelvezet és helyesírás, az esztétikus kivitelezés, a bemutatott szent egyéniségének üzenetértéke, a csapatmunka, a közvetített lelkiség, az eredetiség és egyéb ehhez hasonló szempontok szerint értékelték, az emléklapokat is ezeknek megfelelően osztották ki.

Mivel nem verseny volt, ezért rangsorolás sem történt, minden iskola csapata jeleskedett valamiben, és ezt emelték ki a szervezők. A résztvevőket Ozsváth Judit, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pedagógiai és Alkalmazott Didaktikai Intézetének oktatója, a projekt koordinátora; Florin Negruțiu, a Bihar Megyei Tanfelügyelőség képviselője; Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes és Konrád Erzsébet Katalin igazgatónő is köszöntötték.

A nap legszebb pillanatai a piarista, pálos és premontrei szerzetesek hivatásukról szóló tanúságtételei voltak. Rendkívüli meghívottként Sárközi Sándor, Molnár Lehel, Tóth Borbála piarista szerzetesek, Jakits Orsolya Johanna premontrei nővér Zsámbékról, Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát Nagyváradról, valamint Bátor Botond pálos atya Hargitafürdőről vettek részt a programon.

A projektnapon minden jelenlévő és minden csapat nyert, hiszen már maga a befektetett munka, a kutatás és az alkotások megvalósítása során felmerült nehézségek megoldása is a diákok javát szolgálta. Az eredményekről ITT tájékozódhatnak.

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria