Szentmisével emlékeztek Boldog Apor Vilmos püspökre vértanúhalála 75. évfordulóján Győrben

Hazai – 2020. április 3., péntek | 20:54

Boldog Apor Vilmos 75 évvel ezelőtt, 1945. március 30-án, nagypénteken szovjet golyó által halálosan megsebesült, miközben védte az oltalma alá menekült lányokat és asszonyokat a győri püspökvárban. Három nappal később, április 2-án, húsvéthétfőn visszaadta lelkét Teremtőjének. Az évfordulón Veres András győri megyéspüspök mutatott be szentmisét a Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A mai helyzet bizonyos szempontból hasonlít az 1945-ös körülményekhez, most a járványtól tartanak az emberek, akkor a sorozatos bombatámadások keltettek félelmet az itt élőkben – fogalmazott a főpásztor. – A Boldog Apor Vilmos vértanúságának 75. évfordulójára való emlékezés segítsen bennünket abban, hogy egyre elkötelezettebben éljük krisztusi életünket.

Boldog Apor Vilmos püspök személyében Isten által kiválasztott embert tisztelünk. Vilmos püspök főnemesi családba született, báróként kapott meghívást a papságra. Számára a gazdagság nem lett akadálya annak, hogy a hívásra igennel válaszoljon. Komolyan vette a hívást, ezért lett kiváló lelkipásztor, krisztusi lelkületű ember. Pál apostol gondolata vezette őt is, aki mindenkinek mindene akart lenni (vö. 1Kor 9,22). Ez az odaadottság alakította ki benne a vértanúságtól sem visszariadó lelkületet. Ahogy naplójában írta Apor Vilmos püspök:

„Valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor-apostolnak szól az utolsó boldogság, a »boldogok, akiket üldöznek és akik szenvednek az igazságért«. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság.”

Ez az idézet is rávilágít arra, hogy nagyon komolyan gondolta élete odaadását, akár a vértanúságig menően is.

Mindnyájan meghívást kaptunk a vértanúságra, hiszen a szeretetnek éppen az a sajátossága, hogy semmilyen áldozattól nem retten vissza. Aki szeret, mindent kész és képes vállalni a szeretett személyért. Jézus szeretetének része az önfeláldozás, egészen a kereszthalálig, ezért tanította apostolainak is: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Ez az áldozatos szeretet valakinél egy-egy rendkívüli, nagy cselekedetben válik nyilvánvalóvá: Apor püspök megvédte az oltalmát kereső lányokat, asszonyokat, Maximilian Kolbe atya egy családos rabtársáért áldozta életét, Gianna Beretta Molla doktornő az életét megmentő beavatkozásról mondott le, hogy megmentse a szíve alatt hordott gyermeket. A 20. század nagy vértanúi mellett napjaink mártírjaira is gondolnunk kell. Ezekben a hetekben értesülhettünk arról, hogy a koronavírus-járvány által különösen sújtott Bergamói Egyházmegye egyik lelkipásztora, Giuseppe Berardelli atya a hívek által számára vásárolt létfontosságú lélegeztetőgépet egy fiatalabb betegtársának ajándékozta.

Az áldozatos szeretet nemcsak a rendkívüli, hanem az élet apróbb dolgaiban is, a házasságban, a családban és a különböző hivatásokban is megmutatkozhat. Az apró áldozatok készítik fel, teszik alkalmassá az embert arra, hogy szükség esetén nagy tettet tudjon végbevinni. Így volt ez Boldog Apor Vilmos püspök életében is, aki a halála előtti években nagy odaadással gondoskodott a szegényekről, hősies fokon gyakorolta a felebaráti szeretetet, ez tette őt alkalmassá arra, hogy adott pillanatban az életét is kész legyen odaadni azokért, akik az ő segítségét, védelmét kérték.

Joggal vetődhet fel mindnyájunkban a kérdés: miből meríthet erőt az ember ekkora áldozathoz?

A krisztusi hit, az Istenbe vetett hit tesz képessé mindnyájunkat arra, hogy tudjunk a bűnök, hibák, hiányosságok ellenére is szeretni, és képesek legyünk akár nagy áldozatok vállalására is. Aki felismeri Isten irántunk való szeretetét, az már egészen biztosan megértett valamit abból, hogy áldozatok árán mit jelent szeretni.

Kérjük Boldog Apor Vilmos mennyei közbenjárását, hogy hozzá hasonlóan mi is merjünk, tudjunk, akarjunk áldozatok árán is szeretni és mindig készek legyünk Isten szeretetében élni és cselekedni. Adja meg Isten mindnyájunknak ezt az ajándékot, és akkor a mindennapi életünk is szebb, jobb, boldogabb lesz, és mások életét is szebbé, jobbá, boldogabbá tudjuk tenni – zárta prédikációját Veres András megyéspüspök. 

A szentmise végén a főpásztor a koncelebráló atyákkal Apor püspök szarkofágja előtt imádkozott a székesegyház Héderváry-kápolnájában.

II. János Pál pápa, aki tizenöt éve, 2005-ben szintén április 2-án hunyt el, 1996-ban imádkozott Apor Vilmos püspök sírja előtt.

A szentatya 1997-ben Rómában avatta boldoggá a vértanú főpásztort.

Veres András püspök prédikációja meghallgatható ITT.

A Kossuth rádió reggelenként 05.58-kor kezdődő Napi ima című műsorában Veres András győri megyéspüspök elmélkedése több alkalommal hallható ezekben a hetekben. Április 2-án Apor Vilmos püspök életáldozatára emlékezett a főpásztor. A hanganyag és további részletek ITT találhatók.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó (archív): Ács Tamás; Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria