Szentté avatják II. János Pált – talán XXIII. Jánossal együtt

Kitekintő – 2013. július 3., szerda | 12:15

Az időpontra vonatkozóan még csak találgatások vannak. A pontos dátumról Ferenc pápa dönt a szenttéavatási dekrétum aláírásával. Ez az utolsó pápai lépés szükséges a kanonizáció végleges lezárásához.

A lengyel pápa kanonizációs eljárása már az idén lezárulhat szentté avatásával. Ennek időpontja decemberben lehetne a hit évének végén - közölte a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja az ANSA olasz hírügynökséggel. Korábban az olasz sajtó októberre jósolta II. János Pál szentté avatását, pápává választása 35. évfordulóján.

Az orvosi bizottság és a teológiai bizottság már korábban hitelesnek nyilvánította a csodát, amely a boldoggáavatás estéjén, 2011 május elsején történt meg, most pedig a konkregáció plenáris ülése is elfogadta. Stanislaw Dziwisz bíboros, krakkói érsek kifejezte háláját XVI. Benedeknek, aki megnyitotta, és Ferenc pápának, aki meggyőződéssel vitte végig a szenttéavatás ügyét. A bíboros, aki 1966-tól haláláig volt II. János Pál titkára, azt is elmondta: a szenttéavataás nem csak Wojtyła pápa életszentségét bizonyítja, hanem „ismét azt bizonyítja, hogy az általa megtett szentség útja biztos út és követésre méltó példa” - idézi a SIR.

Wojtyła pápát halála után a tömeg azonnal szentté akarta avatni. Mégis sokakat meglepett, hogy rekord gyorsasággal kerülhet a szentek sorába. Ám a meglepetések nem érnek véget: a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának bíborosai, püspökei elé nem csak az a dokumentáció került, amely arról szól, hogyan gyógyult meg egy asszony Boldog II. János Pál közbenjárására. Ezekben a napokban a II. Vatikáni Zsinatot megálmodó, összehívó XXIII. János pápa szenttéavatása is napirendre került a tanácskozásukon. Roncalli pápa ötven évvel ezelőtt halt meg, 2000-ben avatták boldoggá.

Az időpontra vonatkozóan természetesen még csak találgatások léteznek: a hit évének lezárását követően, esetleg decemberben kerülhet sor a két szentéletű pápa kanonizációjára. Angelo Amato bíboros, a kongregáció prefektusa megbeszélést folytat Ferenc pápával, ezt követően válhat hivatalossá a két pápa szenttéavatásának ügye.

XXIII. Jánost II. János Pápa pápasága alatt avatták boldoggá, Caterina Capitani szerzetesnővér 1966-ban bekövezett gyógyulásának csodája nyomán.  Mint ismeretes, a szenttéavatáshoz szükséges egy második, a boldoggáavatás után bekövetkezett csoda. Az elmúlt tizenhárom évben sok jelzés érkezett a szentéletű pápa közbenjárásáról, ám arról nem tudunk, hogy a kongregáció orvosai, teológusai vizsgálták-e ezeket a jelzéseket.

XXIII. János pápasága öt éve alatt szavainak és gesztusainak egyszerűségével belopta magát az emberek szívébe. Nagyon népszerűvé tette őt, hogy sorra látogatta a plébániákat, elment a Regina Coeli börtönbe, a Gyermek Jézusról elnevezett gyerekkórházba. Az általa összehívott egyetemes zsinat megváltoztatta az Egyház arculatát. Még tartott a zsinat, amikor sok püspök közfelkiáltással a szentek sorába akarta emelni Roncalli pápát. Utóda, VI. Pál azonban a kánoni eljárás mellett döntött – írja Andrea Tornielli a Vatican Insideren.

Magyar Kurír
(tzs)

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!