Szinódus: a jelenlegi evangelizáció gyakran terméketlen

Kitekintő – 2012. február 28., kedd | 10:17

Az új evangelizáció a keresztény hit átadására címmel rendezik meg október 7. és 28. között a püspöki szinódust. A tanácskozás munkadokumentuma, az Istrumentum laboris vázlatát vitatták meg az elmúlt napokban a szinódusi főtitkárság rendes tanácsának 12. ülésén.

Hogyan adható át az evangélium, amikor ma olyan sokan közönyösek maradnak ezzel szemben? A hit jelenlegi válsága tehát a hit átadásának válsága is – e témát tekintették át a bíborosok és a főpásztorok, akik részt vettek a vatikáni tanácskozáson, amelyet Nikola Eterovic érsek, szinódusi főtitkár vezetett.

A konzisztóriumot megelőzően február 16-án került sor a szinodális megbeszélésre. A figyelem középpontjában a munkadokumentum vázlatának azon részei álltak, amelyek az új evangelizáció célcsoportjának identitására, továbbá a keresztények önazonosságára vonatkoznak az evangéliumhoz és Jézushoz kötődő kapcsolatuk összefüggésében.

A hit átadásához kötődő problémák elemzésénél a tanácskozás résztvevői a jelenlegi evangelizáció terméketlenségét emelték ki, a kortárs kultúra bizonyos befolyásai jelenlétében, amelyek különösen nehézzé teszik a hit átadását, és egyben kihívást jelentenek a keresztények és az egyház számára. A kihívás elsősorban a családot érinti, amely a hit átadásának elsődleges helye, annak tartalmi közvetítése és gyakorlati megélése terén egyaránt. A kihívás vonatkozik a katekézisre is, amelyet az egyházi intézményekben, elsősorban a liturgiában a szentségeken és a homíliákon keresztül végeznek. Helyet kell adni a plébániai misszióknak, a népi vallásosságnak, az egyházi mozgalmaknak és közösségeknek – hangsúlyozták a konzisztóriumon.

Az ülésről kiadott hivatalos közlemény szerint a résztvevők bizalommal tekintenek a hit évére. Kiemelik: kitűnő alkalom lesz a hit ajándékának elmélyítésére, amelyet az Úrtól kaptunk, hogy megéljük és továbbadjuk másoknak.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír