Szinódus: a Szentlélek hangjára figyelve keresik a közös nyelvet

Kitekintő – 2012. október 8., hétfő | 14:41

Federico Lombardi jegyzetében hangsúlyozza: a püspökök az Úr szavát hallgatják, hogy irányt mutasson, segítsen megtalálni a közös nyelvet az Egyház missziója érdekében.

A Szentatya hívására a világ minden részéről ismét szinódusra gyűlnek össze a püspökök Rómában. Szinódusra, vagyis hogy együtt haladjanak az úton, hogy meghallgassák az Úr Szentlelkének sugallatát és iránymutatását az Egyház további életét illetően.

A szinóduson nemcsak párbeszédre gyűlnek össze a főpásztorok, hanem hogy együtt hallgassák meg Isten szavát és a világ különböző részein élő püspök testvéreik tapasztalatait. Azért találkoznak, hogy „egybefonják” a különböző nyelvezeteket az eltérő helyzetek, kultúrák közötti további egyetértés érdekében. Azért, hogy a legjelentősebb dolgokat illetően közös nyelvezetet találjanak, amely az egyetemes, azaz Katolikus Egyházhoz szól.

Embertársunk alázatos és figyelmes meghallgatása által a Szentlélek tanítványává válunk. Ez csodálatos mértékben megvalósult a II. Vatikáni Zsinat alkalmával, és a szinóduson is meg kell történnie oly módon, hogy tükrözze a püspökök kollegialitását (egységét) a Szentatyával az Egyház missziójának elősegítése érdekében.

Az új evangelizáció témája alapvető az Egyház számára. „Jaj nekem, ha nem hirdetem az Evangéliumot!” (1Kor 9,16) – mondta Szent Pál elszántan. A szinódus elkövetkezendő három hete nem egy tanulmányi összejövetel lesz. Nagy intenzitással megélt spirituális időszakot jelent majd mindazok számára, akik tudják, hogy az üdvösségtörténet üzenete és Jézus megismertetése a világgal forog kockán, hogy amikor Isten Fia újból eljön, a hit akkor is éljen a Földön. A püspökök meghallgatják egymás és a Szentlélek hangját, mi pedig együtt imádkozunk velük.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír