Szöul új, kármelita érseke támogatni kívánja a marginalizált katolikus közösségeket Ázsiában

Kitekintő – 2022. január 17., hétfő | 9:48

A Fides missziós hírügynökség kérdezte a 2021 őszén kinevezett Peter Chung OCD érseket, Szöul főpásztorát, aki egyben az észak-koreai phenjani egyházmegye apostoli adminisztrátora is.

„A béke eléréséhez reflektálnunk kell önmagunkra, és imádkoznunk a békéért. Az ima táplálja hitünket Isten jelenlétében, a Szentlélekben, aki a  mi tanítónk, és aki az imádságban vezet minket. Nem feledjük a tragikus háborút, és őszintén imádkozunk érte, hogy béke legyen a Koreai-félszigeten, és hogy a nemzeti egység és kiengesztelődés útján járjunk. Ennek érdekében a szöuli főegyházmegye 26 éve minden kedden este 7-kor a myeongdongi székesegyházban (ejtsd: Mjongdong, Szöul egyik városrésze) imádkozik a kiengesztelődésért és a koreai nép egységéért, az észak-koreai egyházért, »a csend egyházáért« –  szentmisét mutatnak be és elmondják Assisi Szent Ferenc imáját.”

Ezekkel a szavakkal írta le a Fides hírügynökségnek Szöul új főpásztora, Peter Chung (ejtsd: Dzsong) OCD érsek a helyi egyház pasztorális és evangelizációs útját.

Az 1927-ben létrehozott phenjani apostoli prefektúra 1962-től egyházmegye. 1985-ben a dél-koreai Daniel Tji Hak-soon püspök engedélyt kapott rá, hogy meglátogassa Észak-Koreában élő húgát – ez volt az első alkalom a koreai háború óta, hogy dél-koreai főpap beléphetett a kommunista országba. 1998-ban került sor az első pasztorális látogatásra: Andrew Choi Chang-mou szöuli segédpüspök, a szöuli Nemzeti Kiengesztelődési Bizottság elnöke utazott Phenjanba az apostoli adminisztrátor képviseletében, és szentmisét mutatott be az egyetlen katolikus templomban.

Peter Chung érsek a Fides hírügynökségnek kiemelte, különös figyelmet fordítanak az ifjúságpasztorációra a Christus vivit kezdetű dokumentum, Ferenc pápa szinódus utáni, a fiataloknak szóló apostoli buzdítása szellemében, és felidézte, a koreai egyház „fontos szerepet játszik az egész ázsiai és a világegyházban, akiktől nagy segítséget kaptunk a múltban. Ezért, úgy vélem, most itt az ideje, hogy viszonozzuk a segítséget.”

„Az ázsiai egyházakban sok marginalizált és szegény közösséget találunk; egyre gyakrabban sértik meg a vallásszabadságot, és szenvednek üldöztetést a hívők, ezért készen állok rá, hogy lelki és anyagi támogatást nyújtsunk ezeknek a kis közösségeknek a kontinensünkön, az evangéliumi testvériség és a közös hit lelkületében” – tette hozzá Peter Chung.

Peter Chung Soon-Taick (Taek) érsek 2021. december 8-án, a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Máriának, a koreai egyház patrónájának ünnepén foglalta el a dél-koreai főváros érseki székét; az ünnepélyes liturgiát a szöuli myeongdongi székesegyházban mutatták be. A szertartáson mintegy 600 fő vett részt: papok, szerzetesek és szerzetesnővérek, valamint laikusok. Moon Jae-in elnököt kulturális minisztere, Hwang Hee képviselte az ünnepi alkalmon.

Chung érsek püspökök, papok, illetve szegény, rászoruló csoportok képviselőinek társaságában lépett be a székesegyházba, ezzel is kifejezve a közösség és közelség szinodális lelkületét. Dél-Korea apostoli nunciusa, Alfred Xuereb olvasta fel Ferenc pápa levelét a kinevezésről, majd elhangzott az új főpásztor engedelmességi esküje.

A 60 esztendős Peter Chung érseket 1992-ben szentelték pappá, majd Rómában szerzett mesterfokozatot szentírástudományból. 2013-ban lett szöuli segédpüspök, a rákövetkező évben szentelték püspökké, s nevezték ki a Koreai Katolikus Püspöki Konferencia (CBCK) ifjúságpasztorációs bizottságának elnökévé. Ferenc pápa 2021. október 28-án nevezte ki Szöul érsekévé és phenjani apostoli adminisztrátorrá.

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: Fides.org

Fotó: UCA News/Szöuli Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Peter Chung átveszi a pásztorbotot elődjétől december 8-án.