Szűz Mária döntésével kaput nyitott Istennek – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Debrecenben

Hazai – 2020. március 29., vasárnap | 13:00

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének reggelén Krakomperger Zoltán plébános mutatott be szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amit élőben közvetítettek, és utólag is megtekinthetnek a hívek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Facebook-oldalán.

Homíliájában a szónok az igeliturgia napi szentírási szakaszaiban szereplő, tanításként szolgáló döntésekre hívta fel a figyelmet: az ószövetségi olvasmányban (Iz 7,10–14;8,10) a szövetség Istene döntött választott népének megmentése mellett, s ehhez Acház király hozzájárulása is szükséges lett volna. Isten jelet kínált fel neki, amelyet a király gőgből, pusztán katonai erejére támaszkodva visszautasított. Isten tehát meghozta döntését, de az uralkodó ellenállt abban, hogy valóra válhasson Izrael megmentése.

A szentlecke e szakasza (Zsid 10,4–10) is döntést tartalmaz – mondta Krakomperger Zoltán atya. – A levél szerzője beemel minket az Atya és a Fiú öröktől fogva való benső, szentháromságos párbeszédébe: ahogyan a Fiú igenlő felelettel elfogadja az Atya üdvözítő tervét, odaadással aláveti magát annak, hogy eljöjjön közénk, világra szülessen szenvedésre képes emberi testben a Boldogságos Szűz Máriától. Az a szépség, meghittség, bensőséges szeretet, amely áthatja a szentháromságos párbeszédet az Atya és a Fiú között a Szentlélekben, az örök Ige megtestesülését követően Jézus földi életében mindenkor tapasztalhatóvá vált. A Fiúisten döntést hozott arról, hogy engedelmeskedik mennyei Atyjának, a mi üdvösségünkért.

A napi evangélium (Lk 1,26–38) szerint a Szentlélek a megtestesülés műve mellett döntött, a Boldogságos Szűz Mária méhében megalkotta az örök Ige emberi testét: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával.” A Szentlélek döntése a mi életünkben is megtalálható, mert a Szentlélek az Atya és a Fiú folyton tartó döntése az élet mellett. Ha mindent megteszünk, ami tőlünk telik – ezekben a nehéz napokban is –, akkor döntésünk a Szentlélekből táplálkozik. Így Szentlélek-tapasztalatra tehetünk szert – fogalmazott a szentmise szónoka.

Szűz Mária döntését Szent Lukács evangélista e szavakban hagyományozta át: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint” (Lk 1,38). Mária kiválasztásának értelme, hogy általa Isten Fia, az örök Ige emberi testben ebbe a világba léphessen, és tőle világra születhessen. Mária döntése visszatükrözi az örök Ige döntését minden ember megváltásáért, amely visszhangozza az Atya és a Szentlélek döntését. Mária e döntésével kaput nyitott Istennek, hogy beléphessen a világba. Ezzel az üdvösségtörténet végső korszaka kezdődött meg, amikor Isten legyőzte a távolságot önmaga és az ember között. „Megtestesült a Szentlélek erejéből, és született Szűz Máriától.” A döntő változás nem a külső körülmények szintjén ment végbe, hanem Isten és az ember kapcsolatában, hogy Isten egy lett közülünk, nyomorúságos földi életünket magára vállalta szabad elhatározásból és szeretetből.

A döntések sorozatát, jelentőségét, szépségét valljuk magunkénak, és tanúsítsuk, hogy mi is meghoztuk döntésünket a világba emberként belépett üdvözítő Jézus Krisztus mellett! Tartsunk ki mindenkor és mindenben! E döntés táplálásához szükséges a napi imádság, Jézus életének misztériumaiban, a szentségekben való részesedés – hangsúlyozta prédikációjában Krakomperger Zoltán. „Adjunk hálát mindazokért a javakért amelyeket Isten megtestesülésével kaptunk és ezután is szeretnénk még elnyerni. Mert értünk lett az örök Ige emberré, hogy bennünket Isten fiaivá, gyermekeivé alakítson át, azáltal, hogy az ő romolhatatlan isteni életét belénk oltja!”

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Kovács Ágnes

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria