Tanévkezdő szentmise a katolikus iskolák pedagógusainak Budapesten

Hazai – 2016. szeptember 12., hétfő | 22:01

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez tartozó iskolák pedagógusai szeptember 12-én Veni Sanctére gyűltek össze az újpalotai Salkaházi Sára-templomban, melyet Erdő Péter bíboros celebrált.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A szentmise elején Gyetván Gábor köszöntötte a katolikus pedagógusokat. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) igazgatója elmondta: azért gyűltek össze, hogy együtt imádkozzanak és kérjék a Szentlélek segítségét és kegyelmét, hogy ebben az évben is tudják képviselni azt, amiért az Úristen küldi őket; hogy valóban nevelni és tanítani tudják az ifjúságot.

Erdő Péter bíboros szentbeszédét teljes terjedelemben olvashatják.

A Boldogságos Szűz Mária nevének ünnepe van. Katolikus iskoláink tanévnyitó szentmiséjét tartjuk.

Amikor Szent Lőrinc diakónust a keresztényeket üldöző római hatóság elé hurcolták, a pogány bíró azt követelte tőle: adja át az egyház kincseit. Lőrinc erre a szegényekre és a betegekre mutatott. Ők az egyház igazi kincsei.

Maga Jézus is kitüntető szeretettel beszélt a szegényekről, boldogoknak nevezte őket. És példaképül állította a gyerekeket is. Nekünk is olyanokká kell lennünk, ha be akarunk menni Isten Országába. És meggyógyította a betegeket, testi és szellemi sérülteket, isteni szeretetének és hatalmának erejével. Az irgalmasság cselekedetei, ahogyan a Biblia és az egyház hagyománya felsorolja őket, nagyszerű eszményt és követendő feladatot állítanak a keresztények elé. A szegények, a betegek, a rászorulók, a tudatlanok, a gyermekek és az idősek iránti segítő szeretet tehát az egyház lényeges vonása.

Sokan mondják a világban, hogy hagyjuk meg a népszerűtlen, a hálátlan, a tömegek számára sokszor alig észrevehető nehéz feladatokat a keresztényeknek, hiszen ők önként is elvégzik, amit más pénzért sem vállal. A szociális, az egészségügyi és az oktatási feladatok, különösen a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő fiatalok oktatása ezek közé a feladatok közé tartozik.

És mégis: azok a szolgálatok, amelyeket egy-egy társadalom csak nehezen, vagy egyáltalán nem tud ellátni, a keresztény közösség számára vonzóak és értékesek. Nem harcoltunk mi, hogy egyre több iskolánk legyen. Nem kértünk tömegesen olyan intézményeket, amelyek sosem tartoztak hozzánk, de az emberekben erősödött az igény, erősödött a bizalom az egyházi oktatás és gondoskodás iránt. Ezért van az, hogy Indiában Szent Kalkuttai Teréz anya működése nyomán, de egyébként is a szociális és karitatív munka több mint 40 százalékát a keresztények végzik, holott számuk a lakosság alig 2 százalékát éri el. Az evangélium fényében meglátjuk a sérült, a fogyatékkal élő emberben, a sokszor fegyelmezetlen gyerekben, vagy a magatehetetlen betegekben Krisztus arcát. Felfedezzük bennük azt, ami a földön a legnagyobb érték, a lelket, amely örök boldogságra hivatott.


De a gyerek sokszor csiszolatlan gyémánt. Az ékszerész sem elégszik meg azzal, hogy langyos vizes szivaccsal tisztítsa a felületét, hanem tervszerű munka és gondos köszörülés szükséges ahhoz, hogy a rejtett drágakő teljes fényében csillogjon. Tiszteletünk és szeretetünk a ránk bízottak iránt megkívánja, hogy világos értékeket adjunk át, hogy ésszerű, emberséges, de egyértelmű követelményeket is állítsunk a tanulók elé. Ez teszi lehetővé, hogy a fiatalokból igazán önálló, alkotó személyiségek váljanak. Ilyen lélekkel vállaltuk az idén itt, Újpalotán egy iskola fenntartását. Tudatában vagyunk annak, hogy fővárosunkban a katolikus iskolák eléggé egyenlőtlenül oszlanak meg. A belvárosban és a budai kerületekben számos ilyen iskola működik. Pest keleti részén és a perifériákon jóval kevesebb. De az egyházmegye Isten népének egész közössége: mi mindenkit egyformán szolgálni akarunk. Ezért öröm a számunkra, hogy itt, Újpalotán is megkaptuk a bizalmat, egyrészt sajátos nevelési igényű gyermekek oktatására, másrészt a jövő tanévtől minden más tanuló színvonalas oktatására és nevelésére is.

Köszönetet mondok katolikus iskoláink vezetőinek, oktatóinak, munkatársainak és az EKIF-ben dolgozó minden szakembernek áldozatos munkájukért. Elismerésemet fejezem ki mindazok iránt, akik az állam, az önkormányzat és a helyi társadalom részéről nyitottsággal és készséges együttműködéssel kísérik fáradozásainkat.

A mai Szűz Mária-ünnepen megjelenik előttünk Mária mint az iskolák védőszentje, akit régi spanyol szobrokon a kis Jézussal együtt ábrázolnak. A Gyermek pedig édesanyja mellett áll és tankönyvet tart a kezében. Kérjük hát a Szűzanya közbenjárását iskoláink, családjaink és egész népünk számára.

***

A szentmise végén öt – újraválasztott, illetve frissen kinevezett – intézményvezető (Tyukász Tamás, Géczy Árpád, Tonka László Györgyné, Sédyné Esztergár Klára, Szerencsés Tiborné) kapta meg megbízólevelét az egyházmegye főpásztorától. Erdő Péter a megbízás során felkérte a katolikus iskolák vezetőit, pedagógusait és munkatársait, hogy elkötelezettséggel és felelősséggel végezzék keresztény nevelői munkájukat. Legyenek jelei Krisztus szeretetének és békéjének, és az ő reményében tudjanak részesíteni mindenkit, akiket tanítanak és akikért dolgoznak – tette hozzá.

A szentmisét követően a közeli Salkaházi Sára-iskolában folytatódott a Veni Sacte ünnepség. Az újpalotai iskola idén szeptemberben került egyházmegyei fenntartásba, önálló intézményként.

Az EKIF fenntartásába összesen öt óvoda, tizenkét általános iskola, négy gimnázium, egy kollégium, egy többcélú, összetett köznevelési intézmény (általános iskola, szakközépiskola és szakiskola) tartozik sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok részére.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tizenöt közoktatási intézmény huszonhat tagintézményét tartja fenn. Az új tanévben közel hatezer gyermek jár az egyházmegye oktatási intézményeibe, amely a katolikus közoktatási intézményekben ellátottak körülbelül 5 százaléka.

Fotó: Merényi Zita

Agonás Szonja/Magyar Kurír

 

Kapcsolódó fotógaléria