Tartsuk értékesnek lelki fájdalmainkat! – A Hétkápolna búcsúját ünnepelték Vácott

Hazai – 2019. szeptember 18., szerda | 11:41

A Szűz Mária nevének szentelt vác-hétkápolnai kegyhely búcsúját szeptember 14–15-én ünnepelték. A kétnapos egyházmegyei programon főképp helyiek és Vác környékiek vettek részt, de érkeztek Budapestről és más egyházmegyékből is zarándokok.

Szombaton délután érkeztek az első zarándokok a Szűzanya köszöntésére. Néhányan már hat napja gyalogoltak Nagyorosziból – a Mária Út önkénteseinek szervezésében – Szécsény és Mátraverebély-Szentkút érintésével a váci kegyhely felé.

A búcsú hivatalos programja fatimai ájtatossággal kezdődött, majd Varga Lajos segédpüspök mutatott be szentmisét a szabadtéri oltárnál. Szentbeszédében Szűz Mária nevének tiszteletéről, eredetéről, jelentőségéről elmélkedett. Kiemelte, hogy szerte a világon vannak olyan helyek, ahol Szűz Máriát nemcsak a katolikusok, hanem más vallásúak is tisztelik.

A szentmisét követően a kegytemplomban reggelig tartó virrasztás kezdődött, melynek elején több közösség és imacsoport – a Szent Mónika Közösség, a Váci Egyházmegye Férfi Szövetsége, a Verbum Dei, a karizmatikus közösségek közös csoportja – köszöntötte a Szűzanyát. Ezek után a görögkatolikus testvérek előadásában hangzott el az Akathisztosz himnusz, amelybe fokozatosan kapcsolódtak be a jelenlévők, majd a Gödöllői Premontrei Kántorátus vezetésével a hívek vesperást énekeltek Mária tiszteletére. Késő este gyertyás rózsafüzért imádkoztak a virrasztók a hét kis „kápolna” mentén, amelyeket a Boldogságos Szűz hét öröme és hét fájdalma emlékére állítottak egykoron. A virrasztást az éjféli szentmise és a kora reggeli görögkatolikus Szent Liturgia tette teljessé.

Vasárnap reggel a váci székesegyház előtt ünnepi harangzúgás mellett indult a helyiekből és zarándokcsoportokból alakult menet a Hétkápolna irányába, ahol részt vettek a búcsú főmiséjén, amelyet Marton Zsolt váci megyéspüspök celebrált paptestvérei közreműködésével.

A főpásztor szentbeszéde elején rámutatott: a búcsú szó sokak számára szomorúságot jelent, mert az elválást, az elszakadást juttatja eszünkbe; a templom búcsúja azonban vidám ünnep, mivel a bűnöktől való búcsúzás lehetősége és alkalmat nyújt a megtérésre, szentgyónásra, újrakezdésre.

A Szent Kereszt felmagasztalása és a Fájdalmas Szűzanya ünnepét összekapcsolva beszélt ezt követően Marton Zsolt Mária vértanúságáról – emlékeztetett, hogy a Szűzanya lelki értelemben lett mártír, fehér vértanú. A püspök Máriát a legtökéletesebb tanítványnak nevezte, aki részese lett a megváltás művének, és akinek sokszoros fájdalma felülmúlta a legnagyobb fizikai szenvedéseket.

Ezt követően a Fájdalmas Szűzanya iránti tisztelet középkori kialakulásáról beszélt a püspök, és az akkori rendszerezés szerinti hét fájdalmat felsorolva világított rá arra, hogy Mária egész életét átjárták azok a szenvedések, próbatételek, amelyek Fia megváltó művével való szoros együttműködésből fakadtak.

Ezek a titkok a Szentírásból, a fájdalmas rózsafüzérből és a keresztúti stációkból minden hívő ember számára megismerhetők – mondta Marton Zsolt, és arra hívta a jelenlévőket, hogy elmélkedjék át ezeket a titkokat, fájdalmakat, ekkor saját lelki szenvedésükre és a történelem borzalmaira is rá fognak ismerni. Ráismerhet mindenki bennük a keresztényüldözésre, az emberi élet kioltására, a szeretetlenség következtében elveszített Jézusra, a gyermek elvesztésére és más lelki szenvedésekre.

Mária fájdalmai a sajátjaink is, ez azt is jelenti, hogy hozzá hasonlóan mi is munkatársai lehetünk Krisztusnak a megváltás művében. Tartsuk értékesnek lelki fájdalmainkat, és ajánljuk fel őket! A Szűzanya hallatlan hitével előbbre látunk, tovább szeretünk és rendületlenül hiszünk az irgalom, a jóság, az igazság győzelmében – buzdította a jelenlévőket Marton Zsolt püspök.

A szentmise után a templomban és a kegyhelyen folytatódott a közös áhítat, több csoport imával, énekkel búcsúzott a Szűzanyától és a kegyhelytől.

Varga Lajos segédpüspök ismertette a Hétkápolna történetét, délután pedig latin nyelvű szentmisét celebrált.

Szöveg és fotó: Bölönyi Gabriella/Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria