Te Deum az egri szemináriumban

Hazai – 2021. június 18., péntek | 20:20

Tanévzáró Te Deumot tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet, valamint a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium elöljárói és növendékei június 17-én a Szent János Ház kápolnájában. A Te Deumon Ternyák Csaba egri érsek vezetésével adtak hálát Istennek.

Köszöntőjében Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora emlékeztette a jelenlévőket, hogy az örömökért és a nehézségekért egyaránt hálát kell adni. Nehézséget jelentett a járványhelyzet miatti bezártság, betegség, az örömök között pedig elsősorban az intézmények közös örömeit emelte ki. Elmondta: négyféle képzési formában tanulnak a Hittudományi Főiskola hallgatói.

Idén a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium két hallgatója – Jorge Luís Altamirano Mendez és Noel Benedict Antasoda Tajos – fejezte be tanulmányait és részesül az egyházi rend szentségében.

Hárman kapnak katekéta diplomát, kilencen hittanár-nevelő diplomát, tizennégy pedagógus pedig két féléves felsőfokú szakirányú továbbképzés befejezésével hitoktatói oklevelet.

Az elöljárók közül többen jubileumot ünnepelnek ebben az esztendőben:

Dr. Dolhai Lajos rektor 1981-ben költözött be a szemináriumba, ahol előbb prefektusként, teológia tanárként, 1996-tól vicerektorként, 2008-tól pedig a Hittudományi Főiskola rektoraként szolgálja a katekéta-, valamint a papképzés ügyét. Tanított filozófiát, logikát, ismeretelméletet, etikát, dogmatikát, ökumenizmust. Több száz publikációt, továbbá könyveket, cikkeket írt. 2014-től a Pápai Teológiai Bizottság tagja, az utóbbi évektől a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus teológusa. Negyvenéves szolgálatáért köszöntötték paptársai, jelenlegi tanítványai. Dolhai Lajos rektor Karl Rahner szavait idézte meghatottan: „Nem tudom, miben állt az életem. Dolgoztam, írtam, tanítottam, megpróbáltam tenni a kötelességem. Ezekben a szokásos banalitásokban megpróbáltam Istent szolgálni. Ennyi az egész.”

Dr. Linczenbold Levente egyházjogász, pasztorális teológia tanár huszonöt éve vesz részt a katekéták és a papnövendékek képzésében. A Főegyházmegyei Bíróság officiálisaként a diakónusok számára kérte egy új tantárgy bevezetését, ami segíti őket abban, hogy a megromlott és érvénytelen házasságok ügyében szakszerűen tudjanak segíteni a híveknek. A jubileum alkalmából Pro Seminario Agriensi emlékérmet vehetett át a rektortól.

Pászti Ottó öt gyermek édesapja; állandó diakónusként húsz éve tölt be gondnoki tisztséget a szemináriumban. Tevékenysége megfelel egy gazdasági igazgató feladatkörének: biztosítja az oktatás és nevelés anyagi és tárgyi feltételeit, irányítja a ház civil dolgozóit. Szolgálatát szintén a Pro Seminario Agriensi emlékéremmel ismerték el a szeminárium elöljárói.

*

Az ünnepség hálaadással folytatódott – Ternyák Csaba érsek vezetésével, aki amellett, hogy köszöntötte a negyven éve szolgálatot teljesítő Dolhai Lajos rektort, rámutatott a Te Deum jelentőségére. Isten dicséretére szólította a jelenlévőket, mert a Mindenható ma is talál olyan fiatalokat, akik elfogadják meghívását és a papi hivatást választják; a papnövendékeket hiteles tanúságtételre biztatta a főpásztor.

Az ünnepi esemény szentségimádással folytatódott, és a Te Deum elimádkozásával zárult.

Forrás: Pap Ildikó/Egri Főegyházmegye

Fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria