Te Deumot és diplomaosztót tartottak a pécsi székesegyház felszentelésének 131. évfordulóján

Hazai – 2022. június 24., péntek | 17:25

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (PPHF) június 22-én, a pécsi székesegyház felszentelésének 131. évfordulóján tartotta a 2021/22-es akadémiai évet lezáró diplomaosztó ünnepségét. Ez alkalomból hálaadó Te Deum szentmisét mutatott be Felföldi László megyéspüspök, jelen volt Kovács Gusztáv, a PPHF rektora, továbbá Lengvárszky Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektori kabinetvezetője is.

A főpásztor a végzős hallgatókhoz fordulva a két jeles ünnep gazdagságát kapcsolta össze elmélkedésében. Beszédében rámutatott: a templomszentelési évfordulón a kőből épült, látható szentély, Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és színhelye előtt tisztelgünk. De a templom épülete önmagában kevés, csupán csak kő.

Az Isten és ember kegyelmi kapcsolatát jelképező szentélyt a saját életünkben nekünk kell felépítenünk.

A keresztény ember küldetése, feladata, hogy megtalálja azokat az embereket a személyes életében, akikkel élő templomot, közösséget, egységet tud teremteni. Ez Jézus parancsa, akarata és vágya – emelte ki a megyéspüspök. Ha ezt nem tesszük meg, hiábavaló a kőből épült templom, hiába a diploma, mely a világnak ugyan megfelel, de Krisztus egyházában nem ér semmit, ha nem értettük meg, mi Krisztus szándéka az életünkben.

A keresztény embernek nem elég jónak lennie, bűntelen életre törekednie; ez kevés. A keresztény életnek gyümölcsöt kell teremnie. Mi a gyümölcs? – tette fel a kérdést a főpásztor. – Ami másokat, ezáltal pedig minket is épít. Az emberi kapcsolat a gyümölcs, a közösség, amit segítünk, amit munkálunk mások életében, hogy teljessé váljanak. Ahogy Jézus mondja: 

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz.” (Jn 15,5)

Azt, hogy mennyi gyümölcsöt kell teremni, valójában senki sem tudja megmondani, de ha Krisztushoz kapcsolódunk mint szőlőtőhöz, ő segíteni fog: ad erőt, energiát, hogy az általunk termett gyümölcs valóban éltető és gazdag legyen. 

„Ezen a szentmisén értetek és mindazokért imádkozom – hogy megkapják életük személyes küldetését, megteremjék jó gyümölcsüket –, akik csöndben a háttérben tevékenykedtek: a hallgatótársakért, a családokért, a barátokért, a tanárokért” – zárta ünnepi beszédét Felföldi László. A liturgia végén közösen elimádkozták a Te Deumot, az egyház legrégibb magasztaló, hálaadó énekét, majd a szentmise főpásztori áldással zárult.

Az ünneplés folytatásaként Kovács Gusztáv, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora köszöntötte az intézmény végzőseit, tanárait és hallgatóit. Megköszönte az egyházmegyei hivatal és Felföldi László megyéspüspök személyes támogatását, ami hozzájárult a főiskola fejlődéséhez, az álmok megvalósításához. Az elmúlt akadémiai év eseményeit összefoglaló beszédében kiemelte:

földi életünkben a teremtés nyitott, tele van lehetőségekkel, a mi feladatunk, hogy ebben részt vegyünk, emberhez méltóvá tegyük.

A végzősök talárjához tartozó kalap vakolókanálra emlékeztető alakja ezt a világformáló feladatot szimbolizálja, amelyre hittanárként, lelkipásztori munkatársként, szociális szakemberként a végzősök meghívást kaptak. Kovács Gusztáv elmondta: a hittudományi főiskolán kiemelten kezelik a szolidaritás kultúrájának folyamatos művelését, ezért választották az intézmény nagyköveti posztjára Böjte Csaba OFM ferences szerzetest és Fodor Réka missziós orvost, az Afréka Alapítvány vezetőjét, akik – mint fogalmazott – a teológiát gyakorlati feladatokra fordítják, mintegy mintát adva a hallgatók számára.

Ezt követően került sor a kiemelkedő munkavégzés elismerésére; a díjakat Kovács Gusztáv rektor adta át. Koppenbachi Vilmos-díjat kapott a főiskola egyházi, oktatási, tudományos és társadalmi céljainak elérése érdekében a szoros és gyümölcsöző kapcsolat kialakításában kulcsszerepet játszó Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Lengvárszky Attila rektori kabinetvezető, akik nagy nyitottsággal és kitartással építették és gondozták az együttműködés útjait. „Az év oktatója” elismerésben részesült kiemelkedő oktatói munkájáért és a tehetséggondozás területén elért eredményeiért Kvanduk Frigyes főiskolai tanár, általános helynök. „Az év kutatója” elismerést vehette át kiemelkedő kutatói és publikációs munkájáért Ragadics Tamás. „Főiskolai közösségért” elismerést ítéltek a közösségi élet területén végzett tevékenységéért Szakmári Eszter végzős hallgatónak. A rektor saját hatáskörben elismerő oklevelet adományozott az oktatás és kutatás háttérfeladatainak ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréséül Szücs Petra, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola főtitkára számára.

A díjátadást követően Kovács Gusztáv átnyújtotta Fodor Réka részére a nagyköveti megbízásról szóló oklevelet. Az eddig kilenc afrikai misszióban dolgozó orvos az elismerés átvételét követően annak az örömének is hangot adott, hogy Pécs városában jelenleg nigériai lelkipásztorok és világi hallgatók orvos-, illetve nővérjelöltként folytatnak tanulmányokat.

„Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj.” (Jer 20, 7) A Jeremiás próféta könyvéből származó, a hallgatók által magukénak vallott szentírási részt már Szakmári Eszter tolmácsolta. A PPHF-en idén végzett hallgatók képviseletében köszönetét fejezte ki a közösen megélt jó és rossz dolgokért is, amelyek egyaránt segítették fejlődésüket. Mint fogalmazott, a diploma csapatmunka. A hallgatótársak, a barátok, a család türelme, szeretete is kísérte őket útjukon, de

a legnagyobb köszönet és hála Istent illeti.

Az ünnepség a végzősök fogadalomtételével, majd a diplomák átadásával zárult. A 2021/22-es akadémiai év zárásaként a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán tizenkilenc hallgató vette át diplomáját.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Hegyi László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria