Tehetség-hetet rendeztek a szegedi Karolina Iskolában

Megszentelt élet – 2013. szeptember 19., csütörtök | 10:07

A Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában működő szegedi Karolina Iskola módszertani kultúrájában megújulva, jelentős strukturális változásokkal kezdte meg az új tanévet. A régióban egyedülálló rendszerű képzést indítottak.

A Karolina Iskola gimnáziuma szeptembertől koedukált rendszerben működik. Hagyományaink és értékeink megtartása mellett ilyen módon alkalmazkodunk a XXI. század kihívásaihoz, hiszen a rendalapító Terézia anya alapelve volt, hogy követői mindig a lehető legkorszerűbb módszerekkel és eszközökkel végezzék a mindennapi munkát, és az Iskolanővérek szegedi intézménye a történelem során mindig is úttörőnek számított pedagógiai sokszínűségével, és változatos képzéseinek rugalmas rendszerével – fogalmazzák meg az újításokkal kapcsolatban.

Az iskola történetében először, 2013. szeptember 16-tól 20-ig tehetséghetet rendeznek az új tanévben indult tehetséggondozó évfolyamok számára.

A Karolina Iskola az új tanévben tehetségponttá vált, és ezzel bekapcsolódtak egy nemzetközi hálózatba, ahol tapasztalatcsere zajlik különböző iskolák és civil szervezetek között, az Európai Unió egyik kiemelt céljának jegyében. Mindez a tehetséggondozó munka szakmai alapjainak megerősítését is szolgálja, hiszen egyúttal a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének képzései is megnyíltak a Karolina tanárai előtt. A Karolina Iskola a – már több mint húsz esztendővel ezelőtti – újraindulástól fogva a kisközösségek iskolájaként működött. A tanárok rendszeresen egyeztetnek a szülőkkel és a tanártársakkal az egyes tanulók fejlődéséről, ami a tehetséggondozásnak egy speciális, egyénre szabott és személyes módját jelenti.

A Karolina társult a Szegedi Egyetem neveléstudományi Intézetének Mérési stratégiák a természettudományok kutatás-alapú tanulásához című programjához, így partneriskola lett a programban, melyben az SZTE mellett többek között a Dublini és a Liszaboni Egyetem, valamint a londoni King’s College is részt vesz. Mostantól folyamatosan mérik a tehetséggondozó évfolyamokon tanuló diákok intelligenciáját három területen: olvasás, írás és szövegértés; matematikai logika; valamint tudományos intelligencia.

Munkájukat nagyban segíti, hogy bekapcsolódtak a Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium tevékenységébe is. A Szegedi Egyetem ezen programja arra nyújt alkalmat, hogy diákok egy kiválóan felszerelt laboratóriumban kísérletezhessenek, a szaktanárok pedig továbbképzéseken vegyenek részt.

A Karolina Iskolában az idei tanévtől három szinten folyik a tehetséggondozás a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács támogatásával. Az 5. és 6. osztályosok esetében ez előkészítő szakaszt jelent: a gyerekek szaktárgyak feletti foglalkozások kereti között, különböző tehetségterületeken próbálhatják ki magukat.

Hetediktől a kilencedik évfolyamig zajlik a konkrét tehetség-felismerés, itt vezetik be tanulóinkat a tantárgyak által megalapozott tudományos ismeretekbe. Ebben a szakaszban diákjaik szaktárgyi versenyeken vesznek részt, miközben egyéb kompetenciáikat is fejlesztik.

A 9. évfolyamtól, az úgynevezett tehetség kibontakoztató szakaszban már a kiszemelt életpályára készítik fel diákjaikat, méghozzá emelt óraszámban, emeltszintű tananyag elsajátíttatásával, ide már pályázniuk kell a diákoknak.

Karolina Iskola/Magyar Kurír