Online egyházmegyei pasztorációs napot tartottak Temesváron

Külhoni – 2020. július 7., kedd | 9:46

Pál József Csaba megyéspüspök januári körlevelében tájékoztatott arról, hogy június 20-ra meghívja Temesvárra a graz-seckaui egyházmegyében élő Georg Plank teológust, a Pastoralinnovation (pasztorális megújulás) nevű kezdeményezés elindítóját. A járvány miatt a fizikai jelenlét lehetősége ugyan meghiúsult, de annál izgalmasabb találkozó jött létre az online térben.

Csoportonként négy helyszínről – a temesvári püspökségről, Temesvár-Józsefvárosból, a lugosi és az arad-ségai plébániáról – jelentkeztek be több mint nyolcvanan az osztott képernyőre.

A találkozót a főpásztor imával nyitotta meg, majd elmondta, hogy a pasztorális képzési nap iránti igény Michael White és Tom Corcoran Újraépítve (eredeti címe: Rebuilt) című könyvének olvasásakor fogalmazódott meg benne. 

Georg Plank rövid bemutatkozás után ismertette a Pastoralinnovation céljait és működését. Az egyházi közösségek és szervezetek megújulásának támogatását felvállaló kezdeményezés 2014-ben indult el, azóta is tanácsadással, menedzseléssel segíti a pasztorációt végző embereket és közösségeket. A közös gondolkodás során konkrét stratégiát dolgoznak ki, melyet a meglévő erőforrásokra és lehetőségekre alapoznak. Plank szerint fontos, hogy a stratégia, a vízió, a képzés, a kompetencia és a professzionalizmus, valamint a hagyományok és az újítás között megfelelő egyensúlyt találjanak. A tanácsadói tevékenység megvalósul a plébániák, de vezető pozícióban lévő személyek – püspökök, plébánosok, szervezetek vezetői – felé is.  

„Amikor az Egyházban innovációról beszélünk, úgy kell cselekednünk, hogy a vakok lássanak, a sánták járjanak, a leprások megtisztuljanak, a süketek halljanak. Nem számít, hogy az egyének milyen funkciót töltenek be az Egyházban. Lehet valaki püspök, lelkipásztor, munkatárs, diakónus vagy hívő, az a lényeg, hogy eszközzé váljon Isten kezében, amely által az emberek megtapasztalják őt” – mondta az előadó. Példaként a különböző szerzetesrendek megalapítóit említette.

Az Egyház történetét szemlélve megállapíthatjuk, hogy az egyes szerzetesrendek megalapítói mindannyian újítók voltak, akik arra kaptak meghívást, hogy egy adott problémára új választ, új megoldást adjanak. Ezért szinte mindegyikük ellenállást is tapasztalt a környezete részéről, ahogy a mai újítók is. A Szentlélek azonban segít a kitartásban.

A délelőtti és délutáni értekezéseket egyaránt kiscsoportos tevékenység, megbeszélés követte, amely alkalmat nyújtott a résztvevőknek arra, hogy megosszák a hallottakkal kapcsolatos véleményüket, illetve kérdéseket intézzenek az előadóhoz.

A pasztorációs nap végén Pál József Csaba megköszönte Georg Plank teológusnak a tartalmas előadást, a pasztorációs nap szervezőinek és segítőinek az eredményes munkát, és a folytatás reményével búcsúzott minden résztvevőtől.

Forrás és fotók: Gerhardus.ro/Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria