Templomszentelést ünnepeltek a Kovászna megyei Kiskászonban

Külhoni – 2022. január 19., szerda | 12:20

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szentelte fel január 18-án a kiskászoni Szent Margit-templomot a kerületi papság és a helyi hívek jelenlétében.

A főpásztort és az ünnepségre összegyűlteket, köztük a csíkszeredai magyar konzult és a nemzetpolitikai államtitkárság helyettes államtitkárát a kézdiszentléleki Pál Ferenc plébános köszöntötte.

Miután Kovács Gergely érsek megnyitotta a templomot, a főpásztor, a papság és a jelenlévők bevonulásával a kiskászoni közösség szimbolikusan birtokába vette az új épületet.

Ünnepi igehirdetésében a gyulafehérvári érsek kiemelte: Árpád-házi Szent Margit életét a hűség jellemezte a szülei által tett ígéret megtartására. Vajon mi hogy állunk vállalt ígéreteink, fogadalmaink megtartásával?

A templom egy közösség vallási életének központja, ezért nem elég megálmodni és megépíteni, hanem be kell lakni imádsággal, Istenhez kapaszkodó lelkülettel, élő és áldozatos hittel

– emlékeztette a jelenlévőket a főpásztor.

A mindenszentek litániájának elimádkozása után a közösség Isten áldását és a szentek hathatós segítségét kérte. Majd a falak krizmával való megkenése következett.

A templomszentelési szentmise után a helyi polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Pál Ferenc plébános megköszönte a kapott támogatást és felidézte a templomépítés kihívásait, a sokak által megtapasztalt segítőkészséget. Tamás Sándor megyei tanácselnök biztosította a plébánost a további közös munka reményéről.

A csíkszeredai magyar konzul, majd a nemzetpolitikai államtitkárság helyettes államtitkára méltatta a templomépítés és -szentelés ünnepének magasztosságát.

A templomszentelési szentmise a himnuszok eléneklésével zárult.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Szöveg: Mészáros Tünde és Olasz Béla

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria