Ternyák Csaba: a boldogság a hitből fakad

Külhoni – 2013. május 18., szombat | 13:45

A boldogság a hit következménye, és ez utóbbi a legteljesebb választ nyújtja az emberek legégetőbb kérdéseire, így aki belép a hit kapuján, nem veszít el semmit abból, ami az emberi életet boldoggá, széppé, szabaddá teszi – fejtette ki szombaton Csíksomlyón Ternyák Csaba egri érsek, az idei pünkösdi búcsú főszónoka.

A szentmise kezdetén Jakubinyi György érsek köszöntötte a hegyoldalt benépesítő hívőket. Mind mondta, Csíksomlyóra hazajönnek a zarándokok, mert ott van a hazánk, ahol égi édesanyánk Szűz Mária vár bennünket.

Szentbeszédében Ternyák Csaba érsek megállapította, hogy a hit zarándokútján nem csak hívők járnak, hanem keresők is szép számban, akik "szívük rejtekén foglalkoznak az Isten kérdésével". Mint mondta, Isten a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját, amely azóta minden ember számára nyitva áll. A hit ma nem csupán a gyakorló keresztények kiváltsága, és ezért arra buzdította a hallgatóságot, tegyék a plébániákat tanútevő, befogadó közösségekké, hogy azok minden kereső ember lelki otthonává váljanak.

Az érsek szentbeszédében a boldogság és a hit kapcsolatáról beszélt, és felidézte Erzsébetnek Máriához intézett szavait: "boldog vagy, mert hittél!". Rámutatott: Erzsébet szavai is mutatják, hogy a hit és a boldogság összetartoznak. A szónok Máriát említette példaként, aki – mint mondta – többet tud a hitnél, a boldogságnál, mint bárki más, ezért érdemes rá hallgatni és elfogadni a segítségét.

Aláhúzta: Mária nem azért volt boldog, mert kiváltságokat kapott azáltal, hogy Isten fiának anyja lehetett, hanem azért, mert jobban hitt Istennek, mint saját tapasztalatának. Ezért megtette azt, amit Isten mondott neki, még úgy is, hogy teljes egészében ő sem ismerte a szeplőtelen fogantatással kapcsolatos isteni tervet. "Egyedül a hitbe kapaszkodott, ez tette Máriát naggyá, boldoggá" – mondta az egri érsek.

A hitben soha nem vagyunk egyedül, társakra találunk. Ugyanakkor azt is tudatosítanunk kell, hogy az ajándékba kapott hitünket el kell mélyíteni, vigyáznunk kell rá, mert sok veszélyleselkedi rá, téves tanításokkal próbálnak megtéveszteni sokakat. Ám ha Jézus Krisztusra figyelünk, akkor nincs szükségünk "nagy figyelmeztetésekre" - figyelmeztetett Ternyák Csaba.

Ma szinte csak a vallás szembesít olyan sorskérdésekkel, mint a jó és a rossz, a halál és az örök élet, a bűn és a kegyelem, ezért aki belép a hit kapuján, nem veszít el semmit abból, ami az ember életét boldoggá, széppé, szabaddá teszi. "A hitben találja meg az ember a saját koordinátáit, (...) a hit szabadít meg az Isten nélküli ember kozmikus árvaságától" – mondta Ternyák Csaba.

Mint a kegyhely ferences őrei már korábban is elmondták, a szentmise egyetlen meghívottja az ünnepi szónok, Ternyák Csaba érsek volt, minden más vendég - így a magyar közjogi méltóságok,  köztük Áder János köztársasági elnök és felesége, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és felesége - zarándokként vett részt a liturgián.

A zarándoklat liturgikus programjában május 17. és 20. között a csíksomlyói kegytemplomban tartandó több szentmise és két éjszakán át tartó virrasztás szerepel.

MTI/Magyar Kurír